QuickTeacher Język niemiecki

Czy chcesz szybko nauczyć się języka niemieckiego? Nowość! Pobierz zupełnie ZA DARMO najpopularniejsze "złote" zwroty i wyrażenia ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Czy chcesz szybko nauczyć siÄ™ jÄ™zyka niemieckiego? Nowość! Pobierz zupeÅ‚nie ZA DARMO najpopularniejsze "zÅ‚ote" zwroty i wyrażenia w jÄ™zyku niemieckim. Zwroty sÄ… bardzo proste i możesz zacząć ich używać już dziÅ›. Samouczek QUICK TEACHER Golden Start to Å‚atwy i szybki sposób na naukÄ™ jÄ™zyka niemieckiego w Twoim urzÄ…dzeniu przenoÅ›nym. Aplikacje QUICK TEACHER dla iPhone i iPad - nowość od wiodÄ…cego twórców profesjonalnych rozwiÄ…zaÅ„ IT sÅ‚użących do przyspieszonej nauki jÄ™zyków obcych. Wszystkie funkcje i tryby aplikacji zostaÅ‚y specjalnie opracowane dla wygody nauki jÄ™zyków obcych na telefonach smartphone i tabletach. Metody nauczania zostaÅ‚y wielokrotnie przetestowane, ulepszone i uzupeÅ‚nione. Teraz i ty możesz stworzyć wÅ‚asny indywidualny program do nauki jÄ™zyka niemieckiego. ZupeÅ‚nie nowa struktura bloków tematycznych daje możliwość nauki tych tematów, które sÄ… aktualne wÅ‚aÅ›nie teraz: Tematy do codziennej komunikacji: “Golden Start” i “Golden Set” - “zÅ‚ote” zwroty , “Wyrażanie emocji”, “Zapoznawanie się”, “Rozmowa i porozumiewanie się”, “Podróże i wypoczynek”, “Sklepy i zakupy”, “Gratulacje i życzenia”, “Hobby i czas wolny”. Bloki tematyki biznesowej: “Rozmowa sÅ‚użbowa”, “Zawieranie umów”, “KsiÄ™gowość”, “Prowadzenie dokumentacji i terminologia biznesowa”. Zestawy: “Golden”, “Travel”, “Shopping”, “Communication”, “Business”, “SuperProfy”. Każdy zestaw zawiera prezent - materiaÅ‚y pomocnicze do nauki jÄ™zyka niemieckiego. Dialogi audio sÅ‚użące do rozwijania rozumienia ze sÅ‚uchu: “Codzienna komunikacja”, “Podróże”, “Biznes”. Część teoretyczna: “Czasowniki nieregularne Top 100”, “Gramatyka”, “Fonetyka”. PrzenoÅ›ny samouczek jÄ™zyka niemieckiego QUICK TEACHER Golden Start zawiera wszystkie dobrze przyjÄ™te i sprawdzone funkcje programów: "metoda pamiÄ™ciowa MARIDI", Wirtualny nauczyciel", "Nauczyciel wymowy", "Nauczycie ortografii", "Samoocena", "Dialogi", transkrypcja, "Gramatyka", Fonetyka" i inne. Oprócz tego można również bezpÅ‚atne zainstalować blok "Wyrażanie emocji". QUICK TEACHER to wygodny i efektywny sposób nauki jÄ™zyka niemieckiego dla dzieci i dorosÅ‚ych. InteresujÄ…ce zadania w formie gier umożliwiajÄ… bardzo szybkie zapamiÄ™tywanie nowych sÅ‚ów i Å‚atwe sprawdzenie swojej wiedzy, ćwiczenie poprawnej pisowni, nagrywanie i odsÅ‚uchiwanie wÅ‚asnej wymowy. A dodatkowo! Osoby dorosÅ‚e majÄ… możliwość skorzystania z przyspieszonej nauki jÄ™zyka niemieckiego wg specjalnej intensywnej metody. Po raz pierwszy w urzÄ…dzeniach przenoÅ›nych wprowadzona zostaÅ‚a specjalna autorska metoda pamiÄ™ciowa MARIDI sÅ‚użąca do zapamiÄ™tywania sÅ‚ownictwa, która pomaga w znacznie szybszym opanowaniu jÄ™zyka. Samouczek jÄ™zyka niemieckiego QUICK TEACHER stanie siÄ™ Twoim przenoÅ›nym "Wirtualnym nauczycielem" i pomoże Ci w nauce jÄ™zyka obcego w jakimkolwiek miejscu i czasie. QUICK TEACHER to przenoÅ›ny jÄ™zyk niemiecki w urzÄ…dzeniu przenoÅ›nym.

More

Technical specifications

Version: 1.6

Size: 5.94 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about QuickTeacher Język niemiecki

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download QuickTeacher Język niemiecki free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more