Discontinued App

Quizia

=================== English Version =================== 'Who want's to be a millionaire' game, that brings well know Quiz rules to Your iOS device. Verious ...

Discontinued App

Description

=================== English Version =================== 'Who want's to be a millionaire' game, that brings well know Quiz rules to Your iOS device. Verious of questions from misc categories, are waiting to be asked. If You like Quiz-like games, here You got it. Each time when You select wrong answer, we will show correct one and You learn a lot of new interesting things. Questions are grouped by level of difficult. Easier goes first, then harder one. You will learn a lot of interesting things. Large database of questions, let You test Your knowlage in endless game. By using helpers, You can complete quiz easier. Need help with some question? It's not a problem anymore! You got helpers. 50 over 50: If You are not sure, use it, to erase 2 random incorect answers. Stats: Calculating chance according to difficult of question. Change: You have no idea what's the correct answer? Change question. Quizia allow You to chalange Your friends, thanks to Game Center, where You can compare with they results. You can also collect achievements. Use Your knowlage to get milion! Database contains hundreds of questions in English and still growing! But beware - it's not simple as It look's like. =================== Polska wersja =================== Dobrze znana gra przypominajÄ…ca zasadami Milionerów, teraz dostÄ™pna również na urzÄ…dzenia iOS. Pytania z wielu dziedzin, czekajÄ… na odpowiedź. Jeżeli lubisz quizy, to ta gra jest wÅ‚aÅ›nie dla Ciebie. Za każdym razem, gdy wybierasz zÅ‚Ä… odpowiedź wskażemy Ci poprawnÄ…. Pytania zostaÅ‚y podzielone wedÅ‚ug poziomu trudnoÅ›ci. Najpierw Å‚atwe, później trudniejsze. DziÄ™ki niej, poznasz wiele interesujÄ…cych rzeczy. Duża baza pytaÅ„, pozwoli na sprawdzenie Twojej obecnej wiedzy i zapewni wiele godzin gry. UżywajÄ…c kóÅ‚ ratunkowych, Å‚atwiej bÄ™dziesz mógÅ‚ ukoÅ„czyć quiz. KoÅ‚a ratunkowe Potrzebujesz pomocy przy pytaniach? Nie ma problemu! Masz koÅ‚a ratunkowe. 50 na 50 Jeżeli nie masz pewnoÅ›ci, użyj tego koÅ‚a, aby odrzucić losowo wybrane 2 bÅ‚Ä™dne odpowiedzi Statystyka Statystyczne oszacowanie szansy, że dana odpowiedź jest prawidÅ‚owa, w zależnoÅ›ci od trudnoÅ›ci pytania. Zmiana Nie masz pojÄ™cia jaka jest prawidÅ‚owa odpowiedź? ZmieÅ„ pytanie. Quizia pozwala Ci na rywalizacjÄ™ ze znajomymi, ponieważ wspiera Game Center, gdzie możesz porównywać swoje wyniki z innymi, a także zdobywać osiÄ…gniÄ™cia. Wykorzystaj swojÄ… wiedzÄ™, aby zdobyć milion! Baza pytaÅ„ zawiera setki pytaÅ„ w jÄ™zyku polskim i wciąż roÅ›nie! PamiÄ™taj jednak - ta gra nie jest wcale taka prosta.

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 4.83 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Quizia

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more