Discontinued App

Renta

The Annuity app is for all who care about their future, and who want to live a full life and also want sufficient funds to live an active life. At the ...

Discontinued App

Description

The Annuity app is for all who care about their future, and who want to live a full life and also want sufficient funds to live an active life. At the same time it is perfect for anyone who works as a financial and investment adviser in their work with clients. The Annuity app answers those questions: •"How much money will I need in retirement if I want to maintain my current standard?" •"How much money will I need in retirement if I want to receive income annuity in the monthly amount?” •"How much money do I need to save each month if I want to retire with a capital in the required amount?" •"How much capital will I have if I save a specific amount?" Enjoy! Renta je nástroj pro vÅ¡echny, kterým není lhostejná jejich budoucnost, kteÅ™í chtÄ›jí prožít plnohodnotný život a zároveň chtÄ›jí být po celou dobu dostatečnÄ› finančnÄ› zajiÅ¡tÄ›ni. Zároveň výbornÄ› poslouží vÅ¡em, kteÅ™í pracují jako finanční a investiční poradci v práci s klientem. Na jaké otázky Vám Renta odpoví? •"Kolik budu potÅ™ebovat penÄ›z, pokud si chci v důchodu zachovat současný standard?" •"Kolik budu potÅ™ebovat penÄ›z, pokud si chci v důchodu vyplácet rentu v určité výši?" •"Kolik musím mÄ›síčnÄ› spoÅ™it, abych mÄ›l/a pÅ™i odchodu do důchodu kapitál v požadované výši?" •"Kolik naspoÅ™ím penÄ›z, pokud budu mÄ›síčnÄ› spoÅ™it?" Applikace je v českém a anglickém jazyce.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.69 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Renta

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more