Discontinued App

RetailShow 2013

Aplikacja ma za zadanie uÅ‚atwić nawigacjÄ™ w ramach hali wystawowej MiÄ™dzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii i UsÅ‚ug Dla Handlu ...

Discontinued App

Description

Aplikacja ma za zadanie uÅ‚atwić nawigacjÄ™ w ramach hali wystawowej MiÄ™dzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii i UsÅ‚ug Dla Handlu RetailShow 2013. Aplikacja dostarcza informacji na temat zarówno samych targów, jak i obecnych na nich wystawców oraz zapewnia komfort podczas pobytu na targach. DziÄ™ki aplikacji, użytkownicy z Å‚atwoÅ›ciÄ… odnajdÄ… stoiska wystawców oraz bÄ™dÄ… mieli możliwość umówienia siÄ™ na spotkanie z wystawcami. Poprzez aplikacjÄ™ możliwe jest wymienianie siÄ™ wizytówkami z innymi uczestnikami, tworzenie swojego planu dnia oraz dzielenie siÄ™ swojÄ… aktywnoÅ›ciÄ… poprzez Facebook. Posiadacze aplikacji bÄ™dÄ… mieli także możliwość uczestnictwa w konkursach z nagrodami! Podczas dwudniowych targów zostanie zaprezentowana oferta okoÅ‚o 200 firm z Polski i Europy z zakresu wyposażenia i usÅ‚ug dla handlu. Wystawcy zaprezentujÄ… m.in. ofertÄ™ w zakresie projektowania sklepów, mebli i wyposażenia, kas fiskalnych i wag, systemów informatycznych do zarzÄ…dzania sieciami handlowymi, programów lojalnoÅ›ciowych, usÅ‚ug outsourcingowych, usÅ‚ug finansowych, systemów zabezpieczeÅ„ i ochrony, usÅ‚ug doradczych, prawnych i consultingowych; towarów FMCG. Targi odwiedzajÄ… osoby zarzÄ…dzajÄ…ce sieciami handlowymi, oraz osoby prowadzÄ…ce niezależne placówki handlowe, a także zarzÄ…dcy i najemcy centrów handlowych oraz firmy dostarczajÄ…ce wyposażenie dla sklepów, w tym lokalni dealerzy. Targi RetailShow 2013 - 20-21 listopada - Warszawskie Centrum EXPO XXI: Strefy: Store Design, Retail Technology oraz Equipment & Services. Salony tematyczne: IT for Retail, e-Commerce & mobile, Gastro oraz Digital Signage. The Perfect Store - modelowy sklep zbudowany na targach. Retail Congress - dwudniowa konferencja dla sieci handlowych: remarketing i franczyza. Retail Innovations Theatre - warsztaty i prezentacje otwarte dla wszystkich zwiedzajÄ…cych bezpoÅ›rednio na hali targowej. Digital Signage Trends - konferencja organizowana przez Polish Digital Signage Association przedstawiajÄ…ca trendy w branży Digital Signage. Innowacje Handlu - prestiżowy konkurs w rozszerzonej formule z nowymi kategoriami dla sieci handlowych. WstÄ™p na targi dla zwiedzajÄ…cych jest bezpÅ‚atny po rejestracji na www.retailshow.pl lub w dniu targów na recepcji targowej. Organizatorem imprezy jest firma ECP Polska.

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 2.83 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about RetailShow 2013

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more