Rozmówki Polsko

Rozmówki Polsko – Angielskie to aplikacja przeznaczona dla osób chcÄ…cych poznać podstawy jÄ™zyka angielskiego. Obejmuje ona zasób pytaÅ„, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Rozmówki Polsko - Angielskie to aplikacja przeznaczona dla osób chcÄ…cych poznać podstawy jÄ™zyka angielskiego. Obejmuje ona zasób pytaÅ„, odpowiedzi, sÅ‚ów i zwrotów umożliwiajÄ…cych porozumienie siÄ™ w typowych sytuacjach zwiÄ…zanych z wyjazdem i pobytem za granicÄ…. Rozmówki Polsko - Angielskie skÅ‚adajÄ… siÄ™ z trzech moduÅ‚ów. 1. Gramatyka - podstawy gramatyki angielskiej: * zarys i podstawy gramatyki, * Simple Present, * Present Continous, * Simple Future, * Present Perfect, * Past Simple, * Past Continous, * tryb rozkazujÄ…cy, * czasowniki uÅ‚omne. 2. Rozmówki: * przydatne zwroty, * pozdrowienia, * liczby, * czas, * miary, * kolory, * pogoda, * dane personalne, * nazwy geograficzne, * napisy informacyjne, * podróż, * poczta, telefon, * zakwaterowanie, * zwiedzanie, * restauracja, bar, * zakupy, * lekarz, apteka, * sport, wypoczynek. 3. Kraj - podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii. Rozmówki przeznaczone sÄ… gÅ‚ównie dla osób nie znajÄ…cych jÄ™zyka angielskiego jednakże sÄ… one również doskonaÅ‚Ä… aplikacjÄ…, która ugruntuje znajomość jÄ™zyka u osób Å›rednio zaawansowanych. Wszystkie zwroty, wyrażenia i rozmówki sÄ… w formie AUDIO. Pliki audio zostaÅ‚y zmodyfikowane w taki sposób, aby byÅ‚o możliwe odsÅ‚uchiwanie dowolnie wybranych sÅ‚ów, zwrotów i wyrażeÅ„. Możesz również odsÅ‚uchać caÅ‚y materiaÅ‚ z danego dziaÅ‚u.*

More

Technical specifications

Version: 2.5

Size: 21.74 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Rozmówki Polsko

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Rozmówki Polsko free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more