Rozmówki Polsko

Rozmówki Polsko – Francuskie to aplikacja przeznaczona dla osób chcÄ…cych poznać podstawy jÄ™zyka francuskiego. Obejmuje ona zasób pytaÅ„, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Rozmówki Polsko - Francuskie to aplikacja przeznaczona dla osób chcÄ…cych poznać podstawy jÄ™zyka francuskiego. Obejmuje ona zasób pytaÅ„, odpowiedzi, sÅ‚ów i zwrotów umożliwiajÄ…cych porozumienie siÄ™ w typowych sytuacjach zwiÄ…zanych z wyjazdem i pobytem za granicÄ…. Rozmówki Polsko - Francuskie skÅ‚adajÄ… siÄ™ z trzech moduÅ‚ów. 1. Gramatyka - podstawy gramatyki francuskiej: * rodzajniki okreÅ›lone, * rodzajniki nieokreÅ›lone, * rodzajniki czÄ…stkowe, * rodzajniki Å›ciÄ…gniÄ™te, * zaimki, * liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, * rodzaj żeÅ„ski rzeczowników i przymiotników, * czasowniki, * czas przeszÅ‚y zÅ‚ożony, * czas przeszÅ‚y niedokonany, * czas przeszÅ‚y niedawny, * czas przyszÅ‚y bliski, * czas przyszÅ‚y prosty. 2. Rozmówki: * przydatne zwroty, * pozdrowienia, * liczby, * czas, * miary, * kolory, * pogoda, * dane personalne, * nazwy geograficzne, * napisy informacyjne, * podróż, * poczta, telefon, * zakwaterowanie, * zwiedzanie, * restauracja, bar, * zakupy, * lekarz, apteka, * sport, wypoczynek. 3. Kraj - podstawowe informacje o Francji. Rozmówki przeznaczone sÄ… gÅ‚ównie dla osób nie znajÄ…cych jÄ™zyka francuskiego jednakże sÄ… one również doskonaÅ‚Ä… aplikacjÄ…, która ugruntuje znajomość jÄ™zyka u osób Å›rednio zaawansowanych. Wszystkie zwroty, wyrażenia i rozmówki sÄ… w formie audio. Pliki audio zostaÅ‚y zmodyfikowane w taki sposób, aby byÅ‚o możliwe odsÅ‚uchiwanie dowolnie wybranych sÅ‚ów, zwrotów i wyrażeÅ„. Możesz również odsÅ‚uchać caÅ‚y materiaÅ‚ z danego dziaÅ‚u.

More

Technical specifications

Version: 2.3

Size: 18.49 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Rozmówki Polsko

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Rozmówki Polsko free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more