SIM-Alarm EMA

SIM-Alarm is an application for easier control of your GSM alarm EMA. There is no need to remember SMS codes or to have them written in the SMS or even ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

SIM-Alarm is an application for easier control of your GSM alarm EMA. There is no need to remember SMS codes or to have them written in the SMS or even somewhere else! This application takes care about everything. When you first start this app, you just go through the settings (number to EMA, EMA password or set the password application, method of control) and after a few steps, you can start using it. SIM-Alarm - verze 1.3 Repairs - bug fixes in software - support for iOS 9 - bug fixes in graphics Opravy - drobné opravy v software - podpora iOS 9 - drobné opravy v grafice SIM-Alarm - verze 1.2 Repairs - repair command SMS (sleep) - bug fixes in software - support for iOS 8 SIM-Alarm - verze 1.1.0 New features for controlling EMA - button to set a new password for EMA - button to delete the settings for EMA - added new options in the logic program New applications - added new languages support - Slovak, Croatian - button to delete the application settings - new application icon Repairs - bug fixes in software - bug fixes in graphics SIM-Alarm - release version 1.0.0 Available functions for control of EMA alarm - control by SMS - control by ringing - change of phone numbers communicating with EMA - external sensor on/off - indications on/off - sleeping mode on/off - adjusting clone sensor on/off - adjusting shock sensor on/off - adjusting starting sensor on/off - location detection - surveillance - deleting the route - adjusting interception on/off - interception - setting pin for Ema - setting the device - history 

 Application functions - language czech, english - PIN application - help "SIM-Alarm" je aplikace zjednodušující ovládání GSM alarmu EMA. Již si nemusíte pamatovat ovládací SMS kódy a pracně je psát do SMS zprávy nebo hledat v seznamu mobilní číslo na Váši EMU. To teď za Vás obstará naše aplikace. Při prvním spuštění projdete krátkým nastavením (číslo na EMU, heslo EMY případně nastavení hesla aplikace, způsob ovládání) a po několika krocích můžete začít aplikaci používat. SIM-Alarm - verze 1.2 Opravy - oprava příkazu SMS (spánek) - drobné opravy v software - podpora iOS 8 SIM-Alarm - verze 1.1.0 Nové funkce pro ovládání EMY - tlačítko pro nastavení zapomenutého hesla EMY - tlačítko pro smazání nastavení EMY - přidány nové závislosti v logice programu Novinky aplikace - přidán jazyk aplikace - slovenština, chorvatština - tlačítko pro smazání nastavení aplikace - nová ikona aplikace Opravy - drobné opravy v software - drobné opravy v grafice SIM-Alarm - verze 1.0.0 Dostupné funkce pro ovládání EMY - ovládání pomocí SMS - ovládání prozvoněním - změna telefonních čísel komunikujících s EMOU - externí čidlo zap/vyp - kontrolky zap/vyp - uvedení do šetřícího režimu "Spánek" zap/vyp - nastavení citlivosti "Náklonového senzoru" a zap/vyp - nastavení citlivosti "Otřesového senzoru" a zap/vyp - nastavení citlivosti "Startovacího senzoru" a zap/vyp - zjištění polohy - sledování - vymazání trasy - nastavení citlivosti "Odposlechu" a zap/vyp - odposlech - nastavení PINu EMY - zjištění stavu zařízení - historie 

 Funkce aplikace - jazyk aplikace - čeština, angličtina - PIN aplikace - nápověda

More

Technical specifications

Version: 1.4.1

Size: 1.21 MB

System:

Price: 0,85 €

Developed by Denis Cerny

Day of release: 2013-05-4

Recommended age: 4+

Comments about SIM-Alarm EMA

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download SIM-Alarm EMA

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more