Discontinued App

SIM-Alarm EMA

SIM-Alarm is an application for easier control of your GSM alarm EMA. There is no need to remember SMS codes or to have them written in the SMS or even ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

SIM-Alarm is an application for easier control of your GSM alarm EMA. There is no need to remember SMS codes or to have them written in the SMS or even somewhere else! This application takes care about everything. When you first start this app, you just go through the settings (number to EMA, EMA password or set the password application, method of control) and after a few steps, you can start using it. SIM-Alarm - new release version 1.0.0 Available functions for control of EMA alarm - control by SMS - control by ringing - change of phone numbers communicating with EMA - external sensor on/off - indications on/off - sleeping mode on/off - adjusting clone sensor on/off - adjusting shock sensor on/off - adjusting starting sensor on/off - location detection - surveillance - deleting the route - adjusting interception on/off - interception - setting pin for Ema - setting the device - history 

 Application functions - language czech, english - PIN application - help "SIM-Alarm" je aplikace zjednoduÅ¡ující ovládání GSM alarmu EMA. Již si nemusíte pamatovat ovládací SMS kódy a pracnÄ› je psát do SMS zprávy nebo hledat v seznamu mobilní číslo na VáÅ¡i EMU. To teď za Vás obstará naÅ¡e aplikace. PÅ™i prvním spuÅ¡tÄ›ní projdete krátkým nastavením (číslo na EMU, heslo EMY pÅ™ípadnÄ› nastavení hesla aplikace, způsob ovládání) a po nÄ›kolika krocích můžete začít aplikaci používat. SIM-Alarm - NOVINKY verze 1.0.0 Dostupné funkce pro ovládání EMY - ovládání pomocí SMS - ovládání prozvonÄ›ním - zmÄ›na telefonních čísel komunikujících s EMOU - externí čidlo zap/vyp - kontrolky zap/vyp - uvedení do Å¡etÅ™ícího režimu "Spánek" zap/vyp - nastavení citlivosti "Náklonového senzoru" a zap/vyp - nastavení citlivosti "OtÅ™esového senzoru" a zap/vyp - nastavení citlivosti "Startovacího senzoru" a zap/vyp - zjiÅ¡tÄ›ní polohy - sledování - vymazání trasy - nastavení citlivosti "Odposlechu" a zap/vyp - odposlech - nastavení PINu EMY - zjiÅ¡tÄ›ní stavu zaÅ™ízení - historie 

 Funkce aplikace - jazyk aplikace - čeÅ¡tina, angličtina - PIN aplikace - nápovÄ›da

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.21 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about SIM-Alarm EMA

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download SIM-Alarm EMA free

Similar apps to SIM-Alarm EMA

Svátky free

Lifestyle | iPhone, iPad

WD Scan

Productivity | iPhone, iPad

Svátky

Lifestyle | iPhone, iPad

ClipNote

Productivity | iPhone, iPad

SalesCase

Productivity | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more