SJØ-RAPP

Dette er Sjøforsvaret i Norge sitt verktøy for rapportering av skade, avvik, uønsket hendelse og endringsforslag. Appen brukes av både ansatte og vernepliktige. ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Dette er Sjøforsvaret i Norge sitt verktøy for rapportering av skade, avvik, uønsket hendelse og endringsforslag. Appen brukes av både ansatte og vernepliktige. Sjøforsvaret består av Kysteskadren (Marinen), Kystvakten, Marinejegerkommandoen, Sjøforsvarets skoler og Sjøforsvarets baser. Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke, mens Kystvakten i fredstid er statens primære myndighetsutøver på havet. Marinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke og Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjonsutdanning, samt rekruttskole og befalsutdanning. Sjøforsvarets hovedoppgaver Kystvaktens hovedoppgaver ligger innenfor overvåkning, suverenitetshevdelse, og myndighetsutøvelse. Marinens primærfunksjon er å ivareta militært forsvar av våre sjøområder. Dette innebærer å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press og å sikre fri tilgang til våre havområder og havner. Sjøforsvarets grunnlag Norsk sjøområde er mer enn syv ganger større enn landområdet, ca. 2,6 millioner kvadratkilometer. Dette tilsvarer ca. fire ganger størrelsen av Frankrike. Fra dette området høster Norge mer enn 50 milliarder kroner i fiskerier og mer enn 600 milliarder kroner i olje og gass – hvert år. Olje og gass inntekter sto i 2010 for 22% av brutto nasjonal produkt (BNP). Som en følge av olje- og gassinntektene eier Norge ca. 1% av alle verdens handlbare aksjer. Det antas at det ligger betydelige olje og gass reserver i Arktis, også innenfor det norske sjøområdet. Norge har verdens sjette største handelsflåte med ca. 1 400 norskeide skip. Dette gjenspeiler at Norge er en maritim nasjon, der alle våre befolkningssentra og økonomiske tyngdepunkt ligger langs kysten. 71% av all godstransport i Norge skjer på sjøen, kun 29% på land. Dersom vi mister vår frie bruk av havet vil Norge stoppe opp og vi vil miste grunnlaget for vår velstand. Betydningen av Norges sjøområder kan ikke overdrives.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 770.86 KB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Trond Hansen

Day of release: 2013-08-27

Recommended age: 4+

Comments about SJØ-RAPP

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download SJØ-RAPP free

Similar apps to SJØ-RAPP

Other apps by Trond Hansen

Dypro HSEQ

Business | iPhone, iPad

BSB HSEQ

Business | iPhone, iPad

HSEQ APP

Business | iPhone, iPad

Inashco

Business | iPhone, iPad

KLIMA HSEQ

Business | iPhone, iPad

KLSA HSEQ

Business | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more