Discontinued App

SMARTfiszki: FCE

Aplikacja "SMARTfiszki: FCE" jest integralnÄ… częściÄ… publikacji "SMARTfiszki. 1000 angielskich sÅ‚ów na poziomie FCE". Do poprawnego dziaÅ‚ania ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Aplikacja "SMARTfiszki: FCE" jest integralnÄ… częściÄ… publikacji "SMARTfiszki. 1000 angielskich sÅ‚ów na poziomie FCE". Do poprawnego dziaÅ‚ania wymagane jest posiadanie w/w publikacji. Na publikacjÄ™ skÅ‚ada siÄ™ 1000 kolorowych fiszek ze sÅ‚ówkami angielskimi, z których każda jest ilustrowana zdjÄ™ciem, zawiera tÅ‚umaczenie sÅ‚ówka na jÄ™zyk polski i zdanie przykÅ‚adowe. Aplikacja pozwala na szybkie zeskanowanie kodów kreskowych z każdej fiszki, podglÄ…d tekstu oraz odsÅ‚uchanie nagrania sÅ‚ówka i zdania w wykonaniu Brytyjczyków. "SMARTfiszki. 1000 angielskich sÅ‚ów na poziomie FCE" wraz z aplikacjÄ… na iPhone'a to nowoczesna i praktyczna publikacja dla osób uczÄ…cych siÄ™ jÄ™zyka angielskiego na poziomie Å›rednim (B1 wedÅ‚ug skali Rady Europy). Może sÅ‚użyć jako uzupeÅ‚nienie tradycyjnej nauki oraz materiaÅ‚ do powtórek sÅ‚ownictwa. ---------- The "Code reader SMARTfiszki FCE" application is an integral part of the publication titled "SMARTfiszki. 1000 angielskich sÅ‚ów na poziomie FCE". It is necessary to have this publication to use the application. The publication consists of 1,000 colourful flashcards with English words, as well as a photo, an example sentence and a translation into Polish of the word on each of them. With the application, it is possible to scan the QR codes from any flashcard, view all the texts from a given flashcard and listen to the recordings by native British English speakers. "SMARTfiszki. 1000 angielskich sÅ‚ów na poziomie FCE" with the application for iPhone is a practical, state-of-the-art publication for all the learners of English at an intermediate level (B1 according to the scale by the Council of Europe). It can be used as a supplement to traditional ways of learning and handy material for vocabulary revisions.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 103.47 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by SuperMemo World

Day of release: 0000-00-0

Comments about SMARTfiszki: FCE

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download SMARTfiszki: FCE free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more