Settrade Streaming

Settrade Streaming, Thailand`s first iPhone Multi-Market Trading Application which is specially developed using the cutting-edge technology. With ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Settrade Streaming, Thailand’s first iPhone Multi-Market Trading Application which is specially developed using the cutting-edge technology. With user-friendly interface, you can easily track portfolio movement, real-time quotes, price charts and news while placing orders at your fingertips. All functions are similar to those in the desktop version, enabling you to learn them in a blink of an eye. โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์แบบ Multi-Market โปรแกรมแรกในไทยที่ซื้อขายผ่าน iPhone ซึ่งไà¸â€à¹‰à¸žà¸±à¸’นา ขึ้นโà¸â€à¸¢ Settrade à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¹€à¸—คโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญระบบ ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตและมือถือ พร้อมสรรพà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸‚้อมูลราคาข่าวสาร ที่ฉับไวส่งตรงจากตลาà¸â€à¸«à¸¥à¸±à¸à¸—รัพย์และตลาà¸â€à¸­à¸™à¸¸à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ ช่วยให้ท่านสามารถ วิเคราะห์ตัà¸â€à¸ªà¸´à¸™à¹ƒà¸ˆà¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸¥à¸‡à¸—ุนไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¹à¸¥à¸°à¹à¸¡à¹ˆà¸™à¸¢à¸³ Key features: - Multi-Market Support: Able to trade in both Equity and Derivatives markets using a single application. - Real-time Info: Track every movement of the markets and real time quotes to incorporate your investment decision. - Trading: Access to each of your Equity or Derivatives trading account to place orders anywhere and anytime. - Portfolio: Display your assets in a pie chart which enables you to manage your portfolio easily. - Ease of use: Display in a full screen, with large font size and touch-scrolling capability. Also provide a smart feature to auto-fill in buying/selling price. Support iOS 4.3 up

More

Technical specifications

Version: 2.6.2

Size: 5.11 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Settrade Streaming

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Settrade Streaming free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more