Discontinued App

Singha Online Shop

Singha Online ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายอย่างใจต้องการ ช่วยประหยัà¸â€à¹€à¸§à¸¥à¸²à¹à¸¥à¸°à¸ªà¹ˆà¸‡à¸„วามสะà¸â€à¸§à¸à¸ªà¸šà¸²à¸¢à¸–ึงมือคุณ ...

Discontinued App

Description

Singha Online ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายอย่างใจต้องการ ช่วยประหยัà¸â€à¹€à¸§à¸¥à¸²à¹à¸¥à¸°à¸ªà¹ˆà¸‡à¸„วามสะà¸â€à¸§à¸à¸ªà¸šà¸²à¸¢à¸–ึงมือคุณ à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸´à¸‡à¸«à¹Œà¸­à¸­à¸™à¹„ลน์ช็อป ช่องทางใหม่ที่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มีแอลกอฮอล์ในเครือบริษัท บุญรอà¸â€à¹€à¸—รà¸â€à¸â€à¸´à¹‰à¸‡ จำกัà¸â€ ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¸—ันใจ สั่งง่าย ไà¸â€à¹‰à¸—ุกที่ ทุกเวลา พร้อมช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย พิเศษà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸â€à¸ªà¹ˆà¸‡à¸Ÿà¸£à¸µ! ถึงบ้าน* ทั้งยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล และสิทธิประโยชน์มากมาย *เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณสมบัติหลัก - สั่งไว...ซื้อสินค้ารวà¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§ ทันใจ ผ่านแอพพลิเคชั่น และ ระบบ QR Code - จ่ายง่าย...ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครà¸â€à¸´à¸• หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร - ไà¸â€à¹‰à¸Šà¸±à¸§à¸£à¹Œ...จัà¸â€à¸ªà¹ˆà¸‡à¸ªà¸´à¸™à¸„้าอย่างแม่นยำà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸£à¸°à¸šà¸šà¹à¸œà¸™à¸—ี่ออนไลน์ - เช็คà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸•à¸±à¸§à¹€à¸­à¸‡...สามารถตรวจสอบสถานะการจัà¸â€à¸ªà¹ˆà¸‡à¹„à¸â€à¹‰ Singha Online Singha Online Shop is a great helper to your Time saving and lifestyle convenience wishes. It is a new platform to order non-alcoholic products from Singha Corporation anytime and anywhere without hassle through various payment channels. The application also offers exclusive free shipping to your residence*, as well as point collection campaign for your special privileges and prizes redemptions! *Bangkok and vicinity only Key attributes - Fast order and purchase through the application and QR Code - Easy payment method via credit card or bank transfer - Ensure receipt by employing online map system for accurate shipping - Shipping status can be tracked and traced

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 5.1 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Singha Online Shop

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more