Discontinued App

Skatten 2013

(The aim of this application is calculation of personal taxation in Norway for 2012, 2013 and 2014. The entire application is in Norwegian. The remaining ...

Discontinued App

Description

(The aim of this application is calculation of personal taxation in Norway for 2012, 2013 and 2014. The entire application is in Norwegian. The remaining text is in Norwegian.) Nysgjerrig på hva skatten blir for 2013 eller 2014, eller hva regjeringsskiftet betyr for deg? Du kan også se forskjell i beregnet skatt mellom regjeringen Stoltenberg II og Regjeringen Solbergs forslag for 2014. Reglene for 2014 er basert på de to regjeringenes forslag og budsjettforliket per 15. november 2013. Applikasjonen vil bli oppdaterrt når endelig budsjett for 2014 er vedtatt. Ved å raskt oppgi forventet lønn, fradrag og formue får du beregnet total skatt for 2012, 2013 og 2014. Du kan enkelt bytte mellom skatteår for å se forskjeller. Resultatet av kalkulasjonen kan du sende på e-post og tall for inntil fire personer lagres samtidig. Hjelpetekster til alle felter. Applikasjonen støtter blant annet BSU, fordeling av formueskatt mellom ektefeller, reisefradrag, Finnmarksfradrag, personinntekt og overskudd av næring. Applikasjonen støtter ikke personinntekt fra jord, skog, fiske, fangst eller barnepass, fordeling av inntektsskatt mellom ektefeller i klasse 2 eller pensjonsinntekter. Programmet forutsetter at du er permanent bosatt i Norge og at du bodde i Norge i hele 2012/2013/2014. Applikasjonen vil bli oppdatert hvis det kommer endringer i lover og regler.

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 1.27 MB

System:

Price: 0,91 €

Developed by Jostein Håvaldsrud

Day of release: 2013-01-10

Recommended age: 4+

Comments about Skatten 2013

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more