Discontinued App

SkyTower Investment

SKY TOWER – NOWY PUNKT WIDZENIA. Interaktywny przewodnik po inwestycji Sky Tower zawierający rzuty, ceny, wizualizacje, video. Luksusowowe miejsce zamieszkania, ...

Discontinued App

Similar apps to SkyTower Investment

Description

SKY TOWER – NOWY PUNKT WIDZENIA. Interaktywny przewodnik po inwestycji Sky Tower zawierający rzuty, ceny, wizualizacje, video. Luksusowowe miejsce zamieszkania, doskonała lokalizacja, inwestycja na miarę XI wieku. Wymyślony, by zachwycać i zapewniać mieszkańcom możliwie najwyższy komfort. Pionier, który odważnie wytycza nowy kierunek. Luksusowy, nowoczesny, doskonale wyposażony – ma ambicję stać się symbolem nowego, dynamicznego Wrocławia, miasta, które chce odgrywać coraz większą rolę w Europie. Budynek mierzący  212 m ma miano najwyższego budynku mieszkalno- biurowego w Polsce.  Cały obiekt składa się z 3 budynków:B1 (podium), B2  (wieży) oraz B3 (żagla). W całym kompleksie architekci zaprojektowali 236 apartamentów, z czego 184 znajdą się w budynku wieży między 28 a 48 piętrem. Pozostałe 52 mieszkania ulokowane zostaną między 11 a 18 piętrem w niższym budynku zwanym żaglem. SKY TOWER – NEW POINT OF VIEW Interactive guide to the Sky Tower investment including apartment schemes, prices, visualization, video. Luxury place of residence, perfect location, investment in as far as the 21th century. Invented to delight and ensure citizens the highest comfort. Pioneer, who bravely sets new direction. Luxury, modern, perfectly equipped – has the ambition to become a symbol of new, dynamic Wroclaw, a city, which wants to play an increasingly important role in Europe. The building measures 212 m has a reputation as the highest building of the residential and office in Poland. The whole object consists of 3 buildings: B1 (platform), B2 (tower) and B3 (sail). In whole complex architects designed 236 apartments, of which 184 are in the building of the Tower between 28th and 48th floor. Other 52 apartments will be located between 11th and 18th floor in lower building called the Sail.

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 223.31 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by MoveApp

Day of release: 2012-02-8

Recommended age: 4+

Comments about SkyTower Investment

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more