Slovník PCT+ anglicko-český

Velký anglicko-český slovník s mluvenou i psanou výslovností. Tento anglický slovník patÅ™í svým rozsahem k nejvÄ›tÅ¡ím dostupným slovníkům. ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Velký anglicko-český slovník s mluvenou i psanou výslovností. Tento anglický slovník patÅ™í svým rozsahem k nejvÄ›tÅ¡ím dostupným slovníkům. Obsahuje víc jak 850 000 významových dvojic (má rozsah nÄ›kolika knižních slovníků), vÅ¡eobecnou i odbornou slovní zásobu a frazeologii z programu PC Translator. Umožňuje okamžité vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Program funguje zcela offline. - Obsahuje až nÄ›kolikanásobnÄ› vÄ›tÅ¡í slovní zásobu než jiné slovníky pro mobilní zaÅ™ízení. Odborná slovní zásoba zahrnuje více jak dvacet oborů (automobilový, biologický, chemický, počítačový, elektrotechnický, lékaÅ™ský, obchodní, právnický, stavaÅ™ský, vojenský, zemÄ›dÄ›lský ad.). Protože je PC Translator již více jak 20 let používán pÅ™i pÅ™ekladech textů, obsahuje tento slovník také velké množství idiomů a gramatických a frazeologických spojení, která v jiných slovnících nenajdete. - Slovník je maximálnÄ› pÅ™ehledný a srozumitelný. VÅ¡e je v jednom sloupci a s nastavitelnou velikostí písma. - Umožňuje automatické obousmÄ›rné vyhledávání s diakritikou i bez ní (i s možností automatického otáčení - pÅ™epínání mezi čeÅ¡tinou a angličtinou). Výsledky se zobrazují průběžnÄ›, již po napsání nÄ›kolika prvních písmen hledaného slova. - Do slovníku lze nejen pÅ™idávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu, pÅ™idávat poznámky a pÅ™edsouvat používanÄ›jÅ¡í významy. - VÅ¡e včetnÄ› mluvené i psané výslovnosti a odborné slovní zásoby je již v programu, není tedy tÅ™eba nic dokupovat. - Funguje zcela offline, pÅ™i jeho používání tedy nemusíte být pÅ™ipojeni k internetu. Short description in English: Langsoft English-Czech Dictionary PCT+ contains huge bi-directional database of words, phrases and linguistic relations from the most popular translation software in Czech Republic - PC Translator. - The dictionary is maximally clear and understandable. - Provides easy searching, amending, and editing of vocabulary. - Automatic search (search-as-you-type) with no switching of languages necessary. - Fully editable, you can add new words, delete or edit. - Includes audio and written English pronunciation. - Everything offline, without needing an Internet connection.

More

Technical specifications

Version: 1.7

Size: 114.34 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Slovník PCT+ anglicko-český

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Slovník PCT+ anglicko-český free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more