Discontinued App

Slovník PCT italsko-český

Velký italský slovník s mluvenou výslovností, obsahuje víc jak 300 000 významových dvojic (cca 1,2 mil. slov), vÅ¡eobecnou i odbornou slovní ...

Discontinued App

Description

Velký italský slovník s mluvenou výslovností, obsahuje víc jak 300 000 významových dvojic (cca 1,2 mil. slov), vÅ¡eobecnou i odbornou slovní zásobu a frazeologii z programu PC Translator. Umožňuje okamžité vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Program funguje zcela offline. - Slovník je maximálnÄ› pÅ™ehledný a srozumitelný. VÅ¡e je v jednom sloupci a s nastavitelnou velikostí písma. - Umožňuje automatické obousmÄ›rné vyhledávání s diakritikou i bez ní (i s možností automatického otáčení - pÅ™epínání mezi čeÅ¡tinou a italÅ¡tinou). Výsledky se zobrazují průběžnÄ›, již po napsání nÄ›kolika prvních písmen hledaného slova. - Do slovníku lze nejen pÅ™idávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu, pÅ™idávat poznámky a pÅ™edsouvat používanÄ›jÅ¡í významy. - VÅ¡e, včetnÄ› mluvené výslovnosti je již v programu, není tÅ™eba nic dokupovat. - Funguje zcela offline, pÅ™i jeho používání tedy nemusíte být pÅ™ipojeni k internetu. Short description in English: Langsoft Italian-Czech Dictionary PCT contains bi-directional database of words, phrases and linguistic relations from the most popular translation software in Czech Republic - PC Translator. - The dictionary is maximally clear and understandable. - Provides easy searching, amending, and editing of vocabulary. - Automatic search (search-as-you-type) with no switching of languages necessary. - Fully editable, you can add new words, delete or edit... - Includes German audio pronunciation. - Everything offline, without needing an Internet connection.

More

Technical specifications

Version: 1.6

Size: 103.74 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Slovník PCT italsko-český

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more