Slovník TZ-one Å¡panÄ›lsko-český/ česko-Å¡panÄ›lský kapesní

Å PANÄšLSKO-ÄŒESKÝ A ÄŒESKO-Å PANÄšLSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK - TZ-one (SPANISH-CZECH/ CZECH-SPANISH POCKET DICTIONARY) Slovník obsahuje cca 20 000 ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Å PANÄšLSKO-ÄŒESKÝ A ÄŒESKO-Å PANÄšLSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK - TZ-one (SPANISH-CZECH/ CZECH-SPANISH POCKET DICTIONARY) Slovník obsahuje cca 20 000 hesel a 45 000 jejich ekvivalentů. Tento Å¡panÄ›lsko-český a česko-Å¡panÄ›lský kapesní slovník je praktická pomůcka pro nejÅ¡irÅ¡í okruh uživatelů. Slouží k dorozumÄ›ní v různých situacích a umožní pÅ™eklady nenáročných textů. Slovní zásoba je tedy zacílena na nejčastÄ›ji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Å panÄ›lsko-česká část je doplnÄ›na o pÅ™epis výslovnosti hlavních Å¡panÄ›lských termínů a obÄ› části obsahují zvukový výstup Å¡panÄ›lských slov. PÅ™íloha obsahuje mluvnické minimum, jehož obsahem je seznam nepravidelných sloves, číslovky, Å¡panÄ›lskou abecedu s výslovností a poznámky k pÅ™episu Å¡panÄ›lské výslovnosti. Slovníky TZ-one byly nÄ›kolikrát ocenÄ›ny v prestižní soutěži "Slovník roku". Vlastnosti aplikace: - Fulltextové i "postupné" hledání. - Historie - každé zobrazené heslo (jeho detail) je uloženo v historii. - Záložky (oblíbené) - slova můžete pÅ™idávat do seznamu oblíbených položek. - Nastavení - zmÄ›na velikosti písma, volba typu hledání atd. - Uživatelské rozhraní v čeÅ¡tinÄ›. - Zvukový výstup Å¡panÄ›lských hesel (online). - PÅ™epis Å¡panÄ›lské výslovnosti u vÅ¡ech hlavních hesel. - PÅ™ehled nepravidelných Å¡panÄ›lských sloves. - Funguje offline bez nutnosti pÅ™ipojení k internetu. - Slovník je maximálnÄ› pÅ™ehledný a srozumitelný. Umožňuje okamžité vyhledávání. Bonus: Bezplatný pÅ™ístup do on-line slovníků projektu e-Slovníky.cz (www.e-slovniky.cz)

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 5.9 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Slovník TZ-one Å¡panÄ›lsko-český/ česko-Å¡panÄ›lský kapesní

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Slovník TZ-one Å¡panÄ›lsko-český/ česko-Å¡panÄ›lský kapesní free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more