Smart Banking

Jako první banka na trhu jsme přinesli přihlašování se do aplikace a zároveň podpis plateb pomocí otisku prstu. Uložte si do zařízení Vaše otisky prstů, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Jako první banka na trhu jsme přinesli přihlašování se do aplikace a zároveň podpis plateb pomocí otisku prstu. Uložte si do zařízení Vaše otisky prstů, povolte jejich využívaní a přistupujte k Smart Bankingu a Vašim financím s maximální bezpečností. Smart Banking dále přináší: • přehled o všech účtech a kartách • Online Banking klíč - funkci na generování kódů na přihlášení nebo podpis plateb v Online Bankingu • navigaci k nejbližšímu bankomatu nebo pobočce • kurzovní lístek na přepočítávání cizí měny • tuzemské platby s možností uložení šablon a nastavení Top plateb • využívání šablon z Online Bankingu Stáhněte si, nainstalujte a začněte využívat aplikaci pro váš chytrý telefon - je to zdarma. Po nainstalování aplikace si o aktivaci Smart Bankingu a Online Banking klíče požádejte ve svém Online Bankingu v sekci Účty a karty - Mobilní služby nebo požádejte o aktivaci bankéře na pobočce UniCredit Bank. Smart platby: Vyberte, komu chcete platbu adresovat a ze kterého účtu se bude čerpat. Ikona Top Platby dokončí platby rychlostí blesku bez jakýchkoliv problémů. Aplikace je synchronizována s vašimi šablonami v Online Banking. Interaktivní vyhledávač rychle a snadno najde platby a příjemců. Plaťte účty ještě rychleji skenováním QR kódu, poukázky nebo čárového kódu. Navíc si můžete vygenerovat vlastní QR kód pro rychlý převod peněz mezi přáteli. Online Banking klíč: Funkce Online Banking klíč generuje jednorázové heslo na na přihlášení a podepsání transakcí v Online Bankingu. Nemusíte si nechávat posílat žádné SMS. Komunikace: Díky Smart Bankingu jste v přímém kontaktu s Vaší bankou. V aplikaci si najdete oznámení, zprávy a novinky ve své osobní schránce. V sekci Kontakty naleznete číslo na help linku i odkazy na sociální sítě. ------------------------------------------------- We are the first on the market to introduce an innovation – logging into the application and signing the payments using fingerprint at the same time. Save your fingerprints to your device, enable their use and manage your Smart Banking with maximal security. Smart Banking also provides: • overview of all accounts and cards • mobile Token - function to generate codes to sign in or signing payment in Online Banking • navigation to the nearest ATM or branch • exchange rates • domestic payments with templates saving and managing of FastPay payments • use of templates from Online Banking Download, install and enjoy our app - it is for free. After installation of the app activate Smart Banking and mobile Token in your Online Banking – section Accounts and cards - Mobile services or ask a banker at the UniCredit Bank branch for help. The application is easy to use thanks to full control of gestures and allows an overview of your finances from anywhere. What is the best – application offers services not only to clients of UniCredit, but to everyone. Smart Payments: Select to whom the payment is to be made and from which account the payment will be withdrawn. The FastPay icon completes payments at lightning speed with no hassles. The app is fully synchronized with your Internet banking templates to avoid confusion. The interactive search tool finds payments and recipients quickly and easily. Moreover, pay your invoices faster by scanning the QR code, payment slip or barcode. Use quick money transfer between friends by generating a QR code with the payment details. Mobile Token: Mobile Token feature generates one-time password to log in and to sign the transactions in Online Banking. Communication: Thanks to Smart Banking you are in direct contact with your bank. In the application, you will find notifications, messages and news in your personal mailbox. In the Contacts section you will find the number for the help line as well as links to social networks.

More

Technical specifications

Version: 2.16.7

Size: 19.28 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Day of release: 2011-10-7

Recommended age: 4+

Comments about Smart Banking

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Smart Banking free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more