Discontinued App

Software602 Form Signer

Software602 Form Signer – nástroj pro práci s formuláÅ™ovými aplikacemi Software602 Form Signer je určen tÄ›m, kdo chtÄ›jí: •pracovat ...

Discontinued App

Description

Software602 Form Signer - nástroj pro práci s formuláÅ™ovými aplikacemi Software602 Form Signer je určen tÄ›m, kdo chtÄ›jí: •pracovat s formuláÅ™ovými aplikacemi nezávislými na zaÅ™ízení nebo operačním systému, •podepisovat PDF dokumenty zaručeným elektronickým podpisem a opatÅ™ovat je kvalifikovaným časovým razítkem pomocí služby Secustamp, - velmi jednoduÅ¡e generovat certifikáty kvalifikované certifikační autority PostSignum. VytváÅ™ejte vlastní formuláÅ™ové aplikace! Software602 Form Signer vám umožní pracovat s formuláÅ™ovými aplikacemi, které jednoduÅ¡e vytvoÅ™íte v pÅ™ipraveném vývojovém prostÅ™edí Software602 Form Designer. Zde je možné bez programování vkládat soubory, pracovat s e-mailem, vytváÅ™et schvalovací workflow, zadávat funkce, nápovÄ›dy a logické kontroly, zapojovat vestavÄ›ná zaÅ™ízení (fotoaparát, diktafon, GPS, NFC komunikátor, čtečka čárových a QR kódů, elektronický podpis, časové razítko aj.) nebo se pÅ™es webové služby napojovat na informační systémy. ZkuÅ¡enÄ›jÅ¡í designér zvládne vytvoÅ™it jednoduÅ¡Å¡í aplikací v Å™ádu desítek minut (tzv. „30minutové aplikace“). Díky Software602 Form Signer můžete snadno zavést koncept BYOD (Bring Your Own Device) i ve vaÅ¡í firmÄ›! Ukázky formuláÅ™ových aplikací: FormuláÅ™ovou aplikací může být napÅ™íklad schvalování nákupu nebo faktury, hláÅ¡ení pojistné události, protokol o jednání, dovolenka, pÅ™evzetí zboží apod. Ukázky takových formuláÅ™ových aplikací najdete na adrese: www.formsigner.eu. ZvláÅ¡tÄ› zajímavým pÅ™íkladem je Datovka602 - unikátní aplikace umožňující vytváÅ™ení a odesílání datových zpráv z chytrých telefonů a tabletů. Software602 Form Signer je k dispozici zdarma. K vytváÅ™ení formuláÅ™ových aplikací slouží Software602 Form Designer, který je k dispozici rovněž bezplatnÄ›. Provozování formuláÅ™ových aplikací vyžaduje Software602 FormApps Server. ----------------------------------------------------------------- Turn your device into an effective working tool! If you consider implementing BYOD at your organization, Software602 Form Signer is exactly what you need. It enables you and to: -Work with smart-form-based applications (form apps) independent on device and OS. -Add digital signature and time stamp to PDFs. -Generate signature certificates of PostSignum trusted authority. Non coding creation of smart-form-based applications is fast and effective. You are given a comprehensive intuitive environment to develop both simple and sophisticated applications, which can handle with files, set functions and controls, support e-mail, change data with information systems though web services, use a camera, GPS, NFC communicator and other built-in devices as well as functionalities for trusted documents. Showcases of applications : Procurement request, meeting minutes, invoice approval, leaf pass, insurable event report are examples of smart-form-based application. You can find some of them on www.formsigner.eu/en. Datovka602, a unique application enabling sending Data Mailbox Messages from smartphones and tables is available there as well.  Software602 Form Signer and Software602 Form Designer are free applications. To run smart-form-based applications in your company, you will also need Software602 Form Apps Server.

More

Technical specifications

Version: 1.3.7

Size: 20.36 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Software602 Form Signer

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more