TI Monitor

Application สำหรับลูกค้าบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัà¸â€ เพื่อใช้ในการà¸â€à¸¹à¸‚้อมูล ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Application สำหรับลูกค้าบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัà¸â€ เพื่อใช้ในการà¸â€à¸¹à¸‚้อมูล Customer Info และ Corporate Contact พร้อมแสà¸â€à¸‡à¸‚้อมูล Graph แบบ Daily Weekly Monthly Yearly แยก Inter and Domestic Bandwidth ไà¸â€à¹‰à¸–ูกต้อง รวมทั้งยังสามารถทำการ Update Status ของ Ticket (Alert message / Notification) โà¸â€à¸¢à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ทำการแจ้งเตือน (Alert message / Notification) เมื่อระบบไà¸â€à¹‰à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¹à¸›à¸¥à¸‡ Status ของ Ticket พร้อมเมนูแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น สินค้า และแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ล่าสุà¸â€à¸‚องทางบริษัท

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.23 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about TI Monitor

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download TI Monitor free

Similar apps to TI Monitor

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more