Discontinued App

TOT Z more

การใช้งาน TOT Z more เป็น แอพพลิเคชั่น สำหรับการใช้งาน ...

Discontinued App

Description

การใช้งาน TOT Z more เป็น แอพพลิเคชั่น สำหรับการใช้งาน Augmented Reality ของ TOT ซึ่งเป็นการแสà¸â€à¸‡à¸ªà¸·à¹ˆà¸­à¸¡à¸±à¸¥à¸•à¸´à¸¡à¸µà¹€à¸â€à¸µà¸¢  ข้อมูลต่างๆ และเป็นช่องทางในการติà¸â€à¸•à¹ˆà¸­à¹€à¸‚้าเวปไซต์ www.tot.co.th โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¸—างโทรศัทพ์มือถือ และแทพเล็ต บุคคลทั่วไปสามารถà¸â€à¸²à¸§à¸™à¹Œà¹‚หลà¸â€à¹à¸­à¸žà¸žà¸¥à¸´à¹€à¸„ชั่นนี้ใน smart phone เพื่อเข้าไปà¸â€à¸¹à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸â€à¸‚องบริการต่างๆของ TOT ไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¸•à¸£à¸‡ Description TOT Z more is an augmented reality (AR) application where one can we use smart phone or tablet to look at the marker and the resulting multimedia or information will go show up on device. Moreover we can make a hyperlink direct  to TOT website  www.tot.co.th

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 9.74 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about TOT Z more

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more