Từ Điển Anh Việt

â–º English Vietnamese Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPad/iPhone/iPod touch with clear design, friendly interface and simple ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

â–º English Vietnamese Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPad/iPhone/iPod touch with clear design, friendly interface and simple search functionality. This application contains 387.517 English Vietnamese words and 390.163 Vietnamese English words, we want to give you the best dictionary application! â–º The main features of the application: - Supports two modes English Vietnamese dictionary and Vietnamese English dictionary - Contains 387.517 English Vietnamese words and 390.163 Vietnamese English words - Smart searching, support instance searching - Free online language translation with many languages ​​in the world - Boomark and manage the favorite words - Share information via Email and Facebook - This application is designed with the most convenient interface for the user â–º The interface is incredibly simple to use, yet powerful and attractive. Compatible with iPod, iPhone, iPad and iPad Mini. Requires iOS 4.3 or later. â–º Please send us your questions, suggestions and comments about the application. Any other feedback, comments, and other communications should be directed to gbbcompany@gmail.com. Thank you! ----------------------- â–º "Từ Điển Anh Việt" là má»™t bá»™ từ Ä‘iển hoàn hảo cho người Việt học tiếng Anh và người nÆ°á»›c ngoài học tiếng Việt. Vá»›i dữ liệu khủng lên tá»›i 387.517 từ Anh Việt và 390.163 từ Việt Anh được biên tập công phu, GBB muốn mang đến cho quí vị má»™t ứng dụng từ Ä‘iển tốt nhất, hài lòng nhất! â–º Các chức năng nổi bật của ứng dụng: - Há»— trợ hai chế Ä‘á»™ tra từ Ä‘iển Anh Việt và Việt Anh - Dữ liệu khủng lên tá»›i 387.517 từ Anh Việt và 390.163 từ Việt Anh - Áp dụng công nghệ tìm kiếm thông minh, vừa nhập vừa tìm, liệt kê kết quả - Há»— trợ dịch Online vá»›i nhiều ngôn ngữ trên thế giá»›i - Đánh dấu và quản lý những từ bạn quan tâm - Chia sẻ thông tin qua Email và Facebook - Giao diện đẹp mắt và tạo thuận tiện nhất cho người dùng â–º Ứng dụng được thiết kế vá»›i má»™t giao diện đẹp, khoa học và dá»… sá»­ dụng. Há»— trợ các thiết bị iPod, iPhone, iPad, iPad Mini sá»­ dụng hệ Ä‘iều hành iOS 4.3 trở lên. â–º GBB rất mong nhận được những ý kiến Ä‘óng góp của quí vị để ứng dụng ngày má»™t hoàn thiện hÆ¡n. Mọi thông tin phản hồi, ý kiến góp ý về ứng dụng xin gá»­i về hòm thÆ° gbbcompany@gmail.com. Xin cảm Æ¡n!

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 75.34 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Từ Điển Anh Việt

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Từ Điển Anh Việt free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more