Discontinued App

Tatra banka

Predstavujeme vám aplikáciu Tatra banka - najlepÅ¡iu aplikáciu mobilného bankovníctva v strednej a východnej Európe pre rok 2013, ktorá bola nedávno ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Predstavujeme vám aplikáciu Tatra banka - najlepÅ¡iu aplikáciu mobilného bankovníctva v strednej a východnej Európe pre rok 2013, ktorá bola nedávno ocenená prestížnym cenou medzinárodného mesačníka Global Finance. Aplikácia je určená pre klientov Tatra banky, ktorí využívaju iPhone s verziou iOS 5.1 a vyÅ¡Å¡ou. Pre jej používanie je potrebné maÅ¥ aktivovaný Internet banking od Tatra banky a aktívny prístup k internetu cez WiFi, alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom. Pre prvé prihlásenie je potrebné zadaÅ¥ PID a heslo, ktoré využívate na prihlásenie do Internet bankingu a kód z hardvérovej Karty a čítačky (vygenerovaný funkciou Podpis). Nasledne Vás aplikácia vyzve na vytvorenie vlastného PIN kódu, pomocou ktorého sa prihlásite pri ďalÅ¡om spusteni aplikácie. Aplikácia poskytuje základnú funkcionalitu Internet bankingu, doplnenú o niektoré Å¡pecifické funkčnosti. Jej možnosti si môžete pozrieÅ¥ v zozname funkcionalít nižšie, alebo cez funkciu DEMO. Zoznam dostupnej funkcionality: 1. Prehľad účtov 2. Zostatok na účte 3. Detail účtu 4. Pohyby na účte 5. Kreditné karty 6. Detail kreditnej karty 7. Pohyby na kreditnej karte 8. Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu 9. Inboxové správy 10. Platba 11. Skener platobných poukazov a faktúr 12. Prehľad platieb čakajúcich na spracovanie 13. Zoznam pobočiek a bankomatov 14. Aktuálny kurzový lístok 15. Predschválený bezúčelový úver NONSTOP 16. Avíza o faktúrach - zoznam faktúr 17. Demo V prípade, že máte v súvislosti s aplikáciou akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete rieÅ¡iÅ¥ konkrétny problém, kontaktujte nás buď: - prostredníctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk - alebo cez kontaktný formulár na webe Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html English summary: Introducing the application Tatra banka - the best app mobile banking in Central and Eastern Europe for 2013, which was recently awarded by the prestigious international monthly magazine Global Finance. The application is intended for Tatra banka clients using iPhone with iOS 5.1 and higher. Application use requires the activated Internet banking service from Tatra banka and active WiFi Internet access, or data services provided by mobile operator. For first log in, it is necessary to enter PID and password you use for login into Tatra banka´s Internet banking, and a code from the Card and Reader (generated by the Sign functionality). Thereafter, application will challenge you to create a PIN code, that you will use in next log in. The Application provides the basic Internet banking functionality, extended about some additional features. You can check the possibilities of application in list of available functionalities attached below, or through DEMO function. List of available functionality: 1. List of accounts 2. Account balance 3. Account details 4. Account movements 5. List of credit cards 6. Credit card details 7. Credit card movements 8. Credit card outstanding sum repayment 9. Inbox messages 10. Domestic payment order - QuickPay 11. Scanner of payment vouchers and invoices 12. List of payments to be processed 13. Map of branches and ATMs 14. Current table of exchange rates 15. Pre-approved Consumer Loan 16. Advices on Invoices - list of invoices 17. Demo If you have any additional questions, please do not hesitate to contact us on: - by e-mail iphone@tatrabanka.sk or - by contact form on our website: http://www.tatrabanka.sk/en/about/contacts.html

More

Technical specifications

Version: 1.6.0

Size: 4.84 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Tatra banka

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Tatra banka free

Similar apps to Tatra banka

Tatra banka VIAMO

Finance | iPhone, iPad

FSC Banking

Finance | iPhone, iPad

Al Rayan

Business | iPhone, iPad

CL e-bank

Finance | iPhone, iPad

TBC Digipass

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more