Tatra banka VIAMO

S aplikáciou Tatra banka VIAMO posielate peniaze cez mobil priamo na slovenské telefónne číslo. V aplikácii zadáte telefónne číslo príjemcu, sumu a platbu ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

S aplikáciou Tatra banka VIAMO posielate peniaze cez mobil priamo na slovenské telefónne číslo. V aplikácii zadáte telefónne číslo príjemcu, sumu a platbu potvrdíte PIN kódom. Príjemca dostane okamžite správu o vašej platbe. Ak je registrovaný, peniaze sú automaticky prevedené na jeho účet, v opačnom prípade si môže peniaze vyzdvihnúť na www.viamo.sk, pričom stačí mať účet v ktorejkoľvek slovenskej banke. Na pozadí prebehne štandardný bankový prevod, teda peniaze idú priamo z vášho účtu na účet príjemcu. Rovnako môžete zaplatiť za tovar alebo služby u vybraných obchodníkov buď zvolením obchodníka v aplikácii alebo nasnímaním špeciálneho VIAMO QR kódu. Prostredníctvom funkcie Pripomienka môžete pripomenúť inej osobe platbu, ktorú od nej očakávate. Ak má príjemca VIAMO aplikáciu, môže na pripomienku reagovať a platbu priamo uhradiť. Ak aplikáciu nemá, môžete mu pripomienku platby poslať ako SMS správu s predvyplneným textom. Aplikácia Tatra banka VIAMO je určená pre mobilné zariadenia s verziou iOS 6.0 a vyššou. Po vytvorení profilu na portáli www.viamo.sk si aplikáciu aktivujete pomocou aktivačného kódu, ktorý získate v profile alebo v aplikácii zvolíte prihlásenie telefónnym číslom a heslom z VIAMO profilu, ktoré potvrdíte doručeným SMS kódom. Na potvrdzovanie platieb je potrebný už len vami zvolený PIN kód. Výhody služby VIAMO: - posielanie peňazí rovnako jednoduché ako posielanie SMS správy - transakcia cez VIAMO je bezpečná ako akýkoľvek iný bankový prevod - nie je potrebné poznať číslo účtu príjemcu - objem transakcií podlieha limitom, ktoré nájdete na www.tatrabanka.sk - je zadarmo Zoznam dostupnej funkcionality: - posielanie peňazí na telefónne číslo - prijímanie peňazí - prehľad transakcií - platby obchodníkom - pripomienka platby Všetky potrebné nastavenia služby ako aj odpovede na vaše otázky nájdete na www.viamo.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu iphone@tatrabanka.sk ********* Application Tatra banka VIAMO allows you to send money via cell phone directly on Slovak phone number. In the application you enter receiver’s phone number, amount of money and confirm the payment by four-digit PIN code. Receiver gets instant message about your payment. If a receiver is registered in VIAMO service, money is automatically transferred to his/her account, in other case, he/she can collect money on www.viamo.sk portal. Receiver can have a bank account in any Slovak bank. A standard bank transfer runs in the background what means money goes directly from your account to the receiver’s account. You can also pay for goods or services at selected merchants. You can select VIAMO merchant directly in the application or you can scan special VIAMO QR code. Function payment reminder allows you to remind another person payment you expect. If the receiver has Viamo application he/her can react and pay directly. If receiver does not have the application, you can send payment reminder as an SMS message. Tatra banka VIAMO application is intended for mobile devices with iOS 6.0 version or higher. You just need to create a profile on www.viamo.sk portal and activate your application. To activate the application an activation code from your profile is needed or you choose login by phone number and password from VIAMO profile, that you confirm by SMS code. For payment approval only a four-digit PIN code is required. Benefits of VIAMO service: - Sending money is as easy as sending a text message - Transactions via VIAMO are as safe as any other bank transfers - It is not needed to know bank account number of receiver - Amount of transactions is liable to the limits which you can find on www.tatrabanka.sk - free of charge Available functionality: - Sending money to a mobile phone number - Accepting money - Transaction overview - Business payments - Payment reminder You can find all settings and answers to your questions on www.viamo.sk

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 3.08 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Tatra banka, a.s.

Day of release: 2013-05-14

Recommended age: 4+

Comments about Tatra banka VIAMO

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Tatra banka VIAMO free

Similar apps to Tatra banka VIAMO

Dove

Business | iPhone, iPad, Android

M-Pay

Finance | iPhone, iPad

CODE Credit Union

Finance | iPhone, iPad

Sikhar-MSCB

Finance | iPhone, iPad

PS|Receiver

Business | iPhone, iPad

Other apps by Tatra banka, a.s.

Tatra banka

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more