Discontinued App

Thai Spelling Ball

Thai Spelling - Animal / ผสมคำศัพท์ - สัตว์ เป็นเกมผสมพยัญชนะ และสระภาษาไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Thai Spelling - Animal / ผสมคำศัพท์ - สัตว์ เป็นเกมผสมพยัญชนะ และสระภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เà¸â€à¹‡à¸à¸­à¸²à¸¢à¸¸à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆ 4-5 ขวบ ไà¸â€à¹‰à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸£à¸¹à¹‰à¸à¸²à¸£à¸œà¸ªà¸¡à¸„ำในหมวà¸â€à¸„ำศัพท์ประเภทสัตว์จำนวน 20 ชนิà¸â€à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸à¸±à¸™ เกมผสมคำเป็นการผสมผสานระหว่างเกมและการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เà¸â€à¹‡à¸à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸¡à¸µà¸„วามสนใจที่จะสังเกตพยัญชนะและสระควบคู่กันไปพร้อมกับเล่นเกมà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸„วามเพลิà¸â€à¹€à¸žà¸¥à¸´à¸™ และนอกเหนือจากภาษาไทยแล้ว เกมยังมีเวอร์ชั่นผสมคำเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัว Thai Spelling - Animal is app for Kids ages from 4-5 years old which aims to encourage them to build both Thai and English alphabets and vowels into a word. With all 20 animated animals, children can learn how to spell them correctly by choosing the floating alphabets and vowels to match them into word template.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 23.3 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Thai Spelling Ball

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Thai Spelling Ball free

Similar apps to Thai Spelling Ball

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more