Trắc Nghiệm IQ

Bạn muốn thá»­ trí vá»›i những câu đố vui “IQ” đầy thông minh nhÆ°ng không kém phần gần gÅ©i và logic ? Bạn muốn ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Bạn muốn thá»­ trí vá»›i những câu đố vui “IQ” đầy thông minh nhÆ°ng không kém phần gần gÅ©i và logic ? Bạn muốn xem xét thá»­ đẳng cấp “ nhạy , nhanh “ của trí não mình đạt đến đâu và thá»­ tài suy Ä‘oán và tính toán nhất là được vui tÆ°Æ¡i cùng gia đình .bạn bè trong những dịp họp nhóm , tiệc tùng,…để gắn bó vá»›i nhau hÆ¡n . Hay Ä‘Æ¡n giản giúp phát triển khả năng phán Ä‘oán , suy luận logic tốt vá»›i các câu đố tếu táo ,hóc búa và thông minh? Câu đố 1:Có 3 ngôi nhà: 1 màu đỏ, 1 màu trắng và 1 màu xanh. Nếu ngôi nhà đỏ bên trái ngôi nhà ở giữa và ngôi nhà xanh ở ngay trái ngôi nhà đỏ. Vậy nhà Trắng nằm chá»— nào? Ở Mỹ Câu đố 2: Hãy Ä‘iền tiếp 3 chữ vào dãy chữ dÆ°á»›i đây: M T W T ... ... ..??? . Monday , Tuesday , Wednesday , Thursday , Friday , Saturday , Sunday Phần mềm này sẽ mang đến cho bạn nhiều câu đố vui “IQ” đặc sắc và thú vị vá»›i nhiều cấp Ä‘á»™ khác nhau.? Và còn nhiều câu đố “ IQ” đặc sắc khác Ä‘ang đợi bạn!!!! Hoàn toàn miá»…n phí, chỉ cần bấm và chÆ¡i ngay.Nếu thích, xin các bạn bỏ chút thời gian để vote và chia sẻ vá»›i bạn bè và người than để ủng há»™ cho nhóm mình nhé. Xin chân thành cảm Æ¡n. ---- You want to try to place the puzzle "IQ" fully intelligent but equally close and logic? You want to look at test level "sensitivity, fast" of his brain and try to reach where financial speculation and calculation is being playful with his family. Occasions friends group meetings, parties, ... to mount with each other more. Or simply help develop sense, good logic puzzles with apple funny, tough and smart? Puzzle 1: There are three houses: 1 red, 1 white and 1 blue. If left red house in the middle of the house and green house even left the house in red. So where is the White House? In America Puzzle 2: Fill to 3 letters in the word sequence below: MTWT ... ... ..??? . Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday This software will give you more fun quizzes "IQ" unique and interesting with many different levels.?You want to help your child develop the brain well with the traditional conundrum puzzle? Or simply want to entertain with your friend and get bonding through Vietnamese questions and answer. This software will give you more fun quizzes unique and interesting with many different levels. Completely free and can be played online and offline, just click and play right away. If you like this game, kindly take the time to vote and share with your friends and relative to support for our group. OK? Sincere thanks.

More

Technical specifications

Version: 1

Size: 8.4 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Trắc Nghiệm IQ

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Trắc Nghiệm IQ free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more