Discontinued App

Trening językowy

Ucz siÄ™ skutecznie i zapamiÄ™taj dobrze sÅ‚ówka oraz zwroty frazeologiczne. DziÄ™ki wyjÄ…tkowej metodzie nauczania możesz już w ...

Discontinued App

Description

Ucz siÄ™ skutecznie i zapamiÄ™taj dobrze sÅ‚ówka oraz zwroty frazeologiczne. DziÄ™ki wyjÄ…tkowej metodzie nauczania możesz już w krótkim czasie za pomocÄ… "Treningu jÄ™zykowego” osiÄ…gnąć znaczne wyniki w opanowaniu wybranego jÄ™zyka. "Trening jÄ™zykowy” znakomicie pomaga w praktycznych przygotowaniach do podróży oraz w odÅ›wieżaniu wiadomoÅ›ci. WyjÄ…tkowa metodyka Å‚Ä…czy wizualnÄ… i akustycznÄ… percepcjÄ™ jÄ™zyka obcego: do każdego z 2 200 sÅ‚ówek oraz zwrotów frazeologicznych w poszczególnym jÄ™zyku doÅ‚Ä…czona jest ilustracja oraz udźwiÄ™kowienie przez profesjonalnych lektorów! Ta metoda nauki opiera siÄ™ na zasadzie systemu kartkownika. Celem jest osiÄ…gniÄ™cie najwyższego poziomu znajomoÅ›ci jÄ™zyka, którym jest "Bardzo dobry". To Ty sam(a) decydujesz o tym, czy do procesu nauczania wÅ‚Ä…czona zostanie caÅ‚a treść, czy tylko okreÅ›lone tematy lub podtematy. DziÄ™ki temu możesz siÄ™ skoncentrować na uczeniu siÄ™ sÅ‚ów i zwrotów frazeologicznych w okreÅ›lonych grupach tematycznych, jak np. "Przedstawianie siÄ™", "Rezerwacja" lub "W restauracji". Podczas nauki do wyboru jest 9 interesujÄ…cych ćwiczeÅ„. Po podaniu prawidÅ‚owej odpowiedzi sam(a) możesz zdecydować czy sÅ‚ówko lub zwrot frazeologiczny jest tak dobrze zapamiÄ™tany, że może być przeniesiony na nastÄ™pny poziom znajomoÅ›ci jÄ™zyka. Do wyboru jest 30 jÄ™zyków: angielski (brytyjski), angielski (amerykaÅ„ski), niemiecki, francuski, hiszpaÅ„ski (Hiszpania), hiszpaÅ„ski (Ameryka ŁaciÅ„ska), wÅ‚oski, portugalski (odmiana portugalska), portugalski (odmiana brazylijska), duÅ„ski, niderlandzki, fiÅ„ski, szwedzki, norweski, czeski, sÅ‚owacki, rosyjski, buÅ‚garski, grecki, wÄ™gierski, turecki, chiÅ„ski, japoÅ„ski, koreaÅ„ski, arabski, hebrajski, tajski, hindi, wietnamski i perski. W przygotowaniu, darmowe aktualizacje aplikacji z dalszymi jÄ™zykami do nauki. ... 30 jÄ™zyków do wyboru. ... Ponad 2 200 ilustrowanych oraz udźwiÄ™kowionych zwrotów frazeologicznych i sÅ‚ów w każdym jÄ™zyku. ... Samodzielne wyznaczanie zakresu materiaÅ‚u nauczania ... Wszystkie zwroty frazeologiczne udźwiÄ™kowione sÄ… przez lektorów w ich jÄ™zyku ojczystym ... Każda pozycja jest ilustrowana, co uÅ‚atwia zapamiÄ™tanie sÅ‚ów i zwrotów frazeologicznych ... 9 ciekawych rodzajów ćwiczeÅ„ sÅ‚ownictwa ... Trening wymowy z rozpoznawaniem mowy ... Precyzyjny i zrozumiaÅ‚y podziaÅ‚ na tematy oraz podtematy ... Interfejs użytkownika caÅ‚kowicie w jÄ™zyku polskim ... Prosta obsÅ‚uga, zrozumiaÅ‚a zarówno dla dzieci jak i emerytów.

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 785.24 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Trening językowy

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more