Discontinued App

USA Call 무료국제전í™â€

Free international calls: SOCALL, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan SOCALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Free international calls: SOCALL, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan SOCALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call SOCALL (Family APP) in the domestic price can make international calls. Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통í™â€') * IPad / iPod touch is not supported. * International roaming can be charged roaming fees. * IOS 4.3 or later are supported. -------------------------------------------- 무료국제전í™â€: SOCALL, 베트남, 캄보ëâ€â€ì•„, 중국, 미국, 파키스탄 SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call SOCALL(Family APP)은 êµ­ë‚´ìšâ€ê¸ˆìœ¼ë¡œ 국제전í™â€ë¥¼ í•  수 있습니다. 비싼 국제전í™â€ ìšâ€ê¸ˆì€ 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통í™â€) * iPad/iPod touchëŠâ€ 지원하지 않습니다. * 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다. * iOS 4.3 이상 지원합니다. -------------------------------------------- 免费拨打国际长é€â€Ã§â€µè¯Ã¯¼š SOCALL, 越南,柬åŸâ€å¯¨Ã¯¼ŒÃ¤¸­å›½Ã¯¼ŒÃ§¾Žå›½Ã¯¼Œå·´åŸºæ–¯å¦ SOCALL(家庭APP):这么称呼,越南呼叫,呼叫柬åŸâ€å¯¨Ã¯¼ŒÃ¤¸­å›½å‘¼å«Ã¯¼ŒÃ§¾Žå›½å‘¼å«Ã¯¼Œå‘¼å«Parkistan SOCALL(家庭APP)在国内的å‮价可以拨打国际长é€â€Ã§â€µè¯Ã£€‚ 从来没有一个昂贵çš„国际长é€â€Ã§â€µè¯è´¹Ã§â€¨å°†Ã¤¸æ‶取费ç
。 (APP点击:'무료통í™â€') *çš„iPad/ iPod touch的不æ 持。 *国际漫游服务,可以æ‶取漫游费。 *çš„iOS 4.3或更高版本çš„æ 持。 -------------------------------------------- Các cuá»™c gọi quốc tế miá»…n phí: SOCALL, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan SOCALL(APP gia đình): SO cuá»™c gọi, cuá»™c gọi Việt Nam, Campuchia cuá»™c gọi, cuá»™c gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuá»™c gọi SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nÆ°á»›c có thể thá»±c hiện cuá»™c gọi quốc tế. Bao giờ là má»™t tá»· lệ cuá»™c gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통í™â€') * IPad / iPod touch không được há»— trợ. * Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng. * IOS 4.3 hoặc sau Ä‘ó được há»— trợ.. --------------------------------------------

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 2.98 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about USA Call 무료국제전í™â€

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download USA Call 무료국제전í™â€ free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more