Discontinued App

V Kongres Kobiet

ZAPRASZAMY NA V KONGRES KOBIET! W dniach 14-15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się jubileuszowy V Kongres Kobiet. ...

Discontinued App

Description

ZAPRASZAMY NA V KONGRES KOBIET! W dniach 14-15 czerwca w PaÅ‚acu Kultury i Nauki w Warszawie odbÄ™dzie siÄ™ jubileuszowy V Kongres Kobiet. Na jego uczestniczki czeka 5 emocjonujÄ…cych sesji plenarnych, 25 różnorodnych paneli równolegÅ‚ych, 2 miÄ™dzynarodowe okrÄ…gÅ‚e stoÅ‚y i wiele warsztatów, koncertów i spotkaÅ„. O komfort uczestniczek zadba grupa 200 wolontariuszek i wolontariuszy, a rozgÅ‚os w mediach zapewni blisko 400 akredytowanych dziennikarek i dziennikarzy. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa siÄ™ w Warszawie w Sali Kongresowej PaÅ‚acu Kultury i Nauki. Spotyka siÄ™ tam prawie 10 000 kobiet z caÅ‚ej Polski, którym bliskie sÄ… idee Kongresu: idee demokracji, równoÅ›ci pÅ‚ci, dobrobytu, spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego, sprawiedliwoÅ›ci, wolnoÅ›ci i tolerancji. Celem wszystkich kongresowych spotkaÅ„ jest podnoszenie Å›wiadomoÅ›ci, wymiana informacji o aktywnoÅ›ci i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie wiÄ™zi, solidarność, formuÅ‚owanie postulatów oraz tworzenie mechanizmów sÅ‚użących ich realizacji. Kongres Kobiet jest najwiÄ™kszym ruchem spoÅ‚ecznym w Polsce, który caÅ‚y czas roÅ›nie w siÅ‚Ä™! Zrzesza osoby indywidualne, organizacje pozarzÄ…dowe, przedstawicielki biznesu, polityki, Å›wiata nauki, dziennikarstwa, zwiÄ…zków zawodowych, zwiÄ…zków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby. Skupia kobiety z caÅ‚ej Polski, niezależnie od ich poglÄ…dów, Å›rodowisk, przynależnoÅ›ci spoÅ‚ecznej, partyjnej, organizacyjnej, Å›rodowiskowej, zawodowej. Nie jest reprezentacjÄ… żadnej partii politycznej ani nie utożsamia siÄ™ z żadnymi politycznymi interesami czy programami. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 8.56 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about V Kongres Kobiet

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more