Discontinued App

VDict ( French

Vdict ( French – Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPhone & iPod touch is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn French ...

Discontinued App

Description

Vdict ( French - Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPhone & iPod touch is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn French but also for French to learn Vietnamese. MAIN FEATURES : ♥ Comprehensive contents 1. French - Vietnamese Dictionary : 48,000 + entries 2. Vietnamese - French Dictionary : 40,000 + entries 3. Vietnamese Dictionary : 30,000 + entries ♥ Noteworthy 1. Define words with multiple types of dictionaries at once without internet connection. 2. Speed of define is very quick ( less than 1s ). 3. Training Listening Skill on over 10 France channels Radio. ♥ Advanced functions 1. Integrated Translate online services with ( 58 Languages ) 2. List of History 3. List of Favorite and Note 4. Daily Words VDict French - Vietnamese là bá»™ từ Ä‘iển Pháp - Việt - Pháp Offline rất tiện lợi vá»›i tính năng Æ°u việt tra nhiều loại từ Ä‘iển má»™t lúc.Từ Ä‘iển được phát triển trên bá»™ dữ liệu vô cùng phong phú của 3 loại từ Ä‘iển khác nhau có đầy đủ phát âm.Đây thá»±c sá»± là ứng dụng tốt cả về giá cả và chất lượng.Hi vọng VDict sẽ giúp bạn học tốt Tiếng Pháp cÅ©ng nhÆ° Tiếng Việt. CÁC CHỨC NÄ‚NG CHÍNH : ♥ Dữ liệu phong phú 1. Từ Ä‘iển Pháp - Việt : 48,000 + từ 2. Từ Ä‘iển Việt - Pháp : 40,000 + từ 3. Từ Ä‘iển Việt - Việt : 30,000 + từ ♥ Tính năng Æ°u việt 1. Tra được nhiều loại từ Ä‘iển khác nhau cùng má»™t lúc không cần kết nối internet. 2. Tốc Ä‘á»™ tra từ cá»±c kỳ nhanh ( nhỏ hÆ¡n 1s ). 3. Luyện nghe Tiếng Pháp trên Radio vá»›i hÆ¡n 10 kênh nÆ°á»›c ngoài. ♥ Tính năng hữu dụng khác 1. Há»— trợ dịch online vá»›i 58 loại ngôn ngữ khác nhau 2. Há»— trợ xem lịch sá»­ tra từ 3. Đánh dấu từ yêu thích và ghi chú .Xem lại danh sách đã Ä‘ánh dấu và ghi chú.

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 48.88 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about VDict ( French

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more