Discontinued App

VDict HD ( English

Vdict HD( English – Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPad is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English ...

Discontinued App

Description

Vdict HD( English - Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPad is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English to learn Vietnamese. MAIN FEATURES : ♥ Comprehensive contents 1. English - Vietnamese Dictionary : 109,000 + entries 2. Vietnamese - English Dictionary : 23,500 + entries 3. Vietnamese Dictionary : 30,000 + entries 4. WordNet 3.0 : 155,000+ entries 5. TOEFL, GRE, SAT Vocabulary : 13,800+ entries ♥ Noteworthy 1. Define words with multiple types of dictionaries at once without internet connection. 2. Speed of define is very quick ( less than 1s ) 3. Training Listening Skill on nearly 20 foreign channels Radio such as VOA Special English, World Service ... 4. Crossword Games with 1,300 rounds 5. GRE, SAT, TOEFL Test 6. Need to start : Alphabet, Phonetics, Irregular Verb ♥ Advanced functions 1. Integrated translate online with 58 languages 2. List of History 3. List of Favorite and Note 4. Grammar english 5. Daily Words VDict là bá»™ từ Ä‘iển Anh - Việt - Anh Offline rất tiện lợi vá»›i tính năng Æ°u việt tra nhiều loại từ Ä‘iển má»™t lúc.Từ Ä‘iển được phát triển trên bá»™ dữ liệu vô cùng phong phú của 7 loại từ Ä‘iển khác nhau có đầy đủ phát âm.Đây thá»±c sá»± là ứng dụng tốt cả về giá cả và chất lượng.Hi vọng VDict sẽ giúp bạn học tốt Tiếng Anh cÅ©ng nhÆ° Tiếng Việt. CÁC CHỨC NÄ‚NG CHÍNH : ♥ Dữ liệu phong phú 1. Từ Ä‘iển Anh - Việt : 109,000 + từ 2. Từ Ä‘iển Việt - Anh : 23,500 + từ 3. Từ Ä‘iển Việt - Việt : 30,000 + từ 4. WordNet : 155,000 từ 5. TOEFL, GRE, SAT Vocabulary : 13,800 từ ♥ Tính năng Æ°u việt 1. Tra được nhiều loại từ Ä‘iển khác nhau cùng má»™t lúc không cần kết nối internet. 2. Tốc Ä‘á»™ tra từ cá»±c kỳ nhanh ( nhỏ hÆ¡n 1s ) 3. Luyện nghe Tiếng Anh trên Radio vá»›i gần 20 kênh nÆ°á»›c ngoài nhÆ° VOA Special English, World Service… 4. Giải ô chữ vá»›i Crossword Games vá»›i 1,300 bài 5. Kiểm tra GRE, SAT, TOEFL 6. Trang bị đầy đủ kiến thức cho người bắt đầu học vá»›i mục Need To Start: Bảng chữ cái, Bảng phát âm, Động từ bất quy tắc … ♥ Tính năng hữu dụng khác 1. Há»— trợ dịch online theo vá»›i 58 ngôn ngữ 2. Há»— trợ xem lịch sá»­ tra từ 3. Đánh dấu từ yêu thích và ghi chú .Xem lại danh sách đã Ä‘ánh dấu và ghi chú. 4. Xem ngữ pháp Tiếng anh vá»›i kiểu lật từng trang nhÆ° đọc sách. 5. Học các từ ngẫu nhiên theo ngày YOU MAY BE ALSO INTERESTED IN OUR PRODUCTS: VDict ( French - Vietnamese Multiple Dictionary ) VDict ( German - Vietnamese Multiple Dictionary ) VDict ( Russian - Vietnamese Multiple Dictionary )

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 52.25 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about VDict HD ( English

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more