Discontinued App

VSNotes

VSNotes là phần mềm ghi chú tiếng Việt tích hợp bàn phím cảm ứng chạm và vuốt giúp bạn gõ tiếng Việt nhanh ...

Discontinued App

Description

VSNotes là phần mềm ghi chú tiếng Việt tích hợp bàn phím cảm ứng chạm và vuốt giúp bạn gõ tiếng Việt nhanh hÆ¡n trên iOS. Chức năng chính VSNotes: -Tạo file má»›i và lÆ°u file ghi chú tiếng Việt. -Chuyển đổi má»™t số font tÆ°Æ¡ng thích vá»›i tiếng Việt -Chuyển đổi qua lại giữa bàn phím tích hợp và bàn phím hệ thống -Bàn phím tích hợp trong VSNotes có thể kích Ä‘úp để tạo các chữ cái có dấu Đ, Â, Ãâ€... hay có thể vuốt để tạo Ä‚, Æ , Ư... Và đặc biệt vuốt theo hÆ°á»›ng gần giống viết trên phím cách để bỏ dấu thanh. -- VSNotes is Vietnames note App integrated touch and swipe keyboard for fast input Vietnames in iOS

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 1.78 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about VSNotes

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more