Veiskilt Lite

"Veiskilt" er et program med spørsmålskort som hjelper deg å lære om trafikkskiltene i Norge. Veiskiltene er inndelt i fire ulike kategorier: "Varselskilt", ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

"Veiskilt" er et program med spørsmålskort som hjelper deg å lære om trafikkskiltene i Norge. Veiskiltene er inndelt i fire ulike kategorier: "Varselskilt", "Forbudsskilt", "Opplysningsskilt" og "Andre skilt". Når en kategori er valgt, blir brukeren bedt om svar på 25 tilfeldig valgte spørsmål fra den valgte kategorien, hvert med fire svaralternativer. Programmet gir tilbakemelding og ny sjanse hvis brukeren svarer feil. Testene er bygget opp med tilfeldige spørsmål fra et totalantall på 315 tilgjengelige spørsmål. Programmet kan fås i to versjoner, "Veiskilt Lite" og "Veiskilt". Begrensningen i Lite-versjonen er at bare "Varselskilt"-kategorien er tilgjengelig, men på den annen side så koster det ikke noe, og har ca. 45 spørsmål. Fullversjonen, “Veiskilt” koster litt, og har alle kategoriene aktivert, med til sammen ca. 315 spørsmål. Hvis du vil aktivere alle kategoriene, søker du bare etter "Veiskilt" i AppStore og kjøper den programversjonen som ikke har "Lite" bak navnet.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.49 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Veiskilt Lite

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Veiskilt Lite free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more