Discontinued App

Vietnamese English Dictionary by Cole Zhu

Vietnamese English Dictionary là từ Ä‘iển tổng hợp Việt Anh.

 Từ Ä‘iển của chúng tôi chứa tất cả các từ ...

Discontinued App

Description

Vietnamese English Dictionary là từ Ä‘iển tổng hợp Việt Anh.

 Từ Ä‘iển của chúng tôi chứa tất cả các từ vá»±ng mà bạn cần tra trong cả tiếng Anh và tiếng Việt vá»›i hàng nghìn ví dụ, vá»›i từ Ä‘iển Anh - Anh và từ đồng nghÄ©a, và từ Ä‘iển Việt - Việt.

 Từ Ä‘iển của chúng tôi vô cùng tiện lợi và dá»… sá»­ dụng. Ví dụ, vá»›i tính năng nhảy từ, bạn có thể chạm vào bất kỳ từ nào trong phần giải thích hoặc ví dụ để nhảy ngay tá»›i phần giải thích của từ Ä‘ó mà không cần phải quay lại khung tìm kiếm để gõ lại. Sau Ä‘ó, bạn có thể chạm vào biểu tượng mÅ©i tên lùi để quay lại mục từ mình vừa xem. Bạn có thể tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu ngay trong má»™t khung tìm kiếm. 
 Các tính năng khác:
 * tất cả trong má»™t, khung tìm kiếm Ä‘a ngôn ngữ * vá»›i tính năng lập chỉ mục nhanh, bạn gõ đến đâu, chÆ°Æ¡ng trình sẽ tìm kiếm đến đấy
 * cuá»™n để xem danh sách kết quả tìm kiếm 
* nhá»› mục từ mà bạn xem khi Ä‘óng chÆ°Æ¡ng trình
 * lÆ°u mục từ lại để tham khảo hoặc email để học tập 
* tùy chọn xóa tất cả mục từ đã lÆ°u
 * lịch sá»­ tra từ 
* nhảy từ - chạm vào bất kỳ từ nào trong phần giải thích nghÄ©a để nhảy đến phần giải thích của từ đấy
 * phiên âm tiếng Anh
 * phát âm tiếng Anh - chạm vào biểu tượng loa để nghe phát âm của từ bạn Ä‘ang xem 
 * hàng nghìn ví dụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt 
 * Tích hợp tìm kiếm web và các từ Ä‘iển trá»±c tuyến 

CHÚ Ý:
Để sá»­ dụng từ Ä‘iển, bạn chỉ cần gõ từ cần tra và khung tìm kiếm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, chÆ°Æ¡ng trình sẽ tá»± Ä‘á»™ng tìm trong tất cả các từ Ä‘iển. ============================ The Vietnamese English Dictionary for iPhone and iPod Touch is an fast and easy to use Vietnamese English dictionary. This dictionary comes bundled with an English dictionary & Thesaurus and Vietnamese to Vietnamese dictionary as well. Features: You can perform lookup for a word either in Vietnamese or English in all dictionaries simultaneously. You can tap on any word on the screen to find the its translation and explanation. The incremental search results appear as you type using our super fast index You can save your words into the Favorite list and email them for further study. ATTENTION: To use the dictionary, all you need to do is start typing a word in the search bar in any language and it will search in all the dictionaries.

More

Technical specifications

Version: 3.0

Size: 49.34 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Vietnamese English Dictionary by Cole Zhu

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more