Discontinued App

WARTA Mobile

WARTA Mobile to bezpÅ‚atna aplikacja pozwalajÄ…ca m. in. na wezwanie pomocy w razie problemów z pojazdem (wypadek, awaria). Dzwonisz do nas, a na Twoim ...

Discontinued App

Description

WARTA Mobile to bezpÅ‚atna aplikacja pozwalajÄ…ca m. in. na wezwanie pomocy w razie problemów z pojazdem (wypadek, awaria). Dzwonisz do nas, a na Twoim wyÅ›wietlaczu pojawiajÄ… siÄ™ dokÅ‚adne dane miejsca w którym siÄ™ znajdujesz - dziÄ™ki temu trafimy do Ciebie bez problemu. Co ważne - organizujemy pomoc np. wezwanie holownika, nie tylko dla naszych klientów, ale każdego posiadacza tej aplikacji, jednak tylko nasi klienci nie bÄ™dÄ… musieli pokrywać jej kosztów (w zależnoÅ›ci od posiadanego wariantu umowy WARTA Moto Assistance). Aplikacja pozwala też na szybkie zgÅ‚oszenie szkody, zarówno przez posiadaczy AC w WARCIE, jak i osób poszkodowanych przez naszych klientów. Po uzupeÅ‚nieniu informacji o zdarzeniu i zrobieniu zdjęć uszkodzonego obiektu, caÅ‚y pakiet trafia do Centrum Alarmowego WARTY. Tam rzeczoznawcy szybko i kompetentnie zajmÄ… siÄ™ TwojÄ… sprawÄ…. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji uzupeÅ‚nij swój profil, czyli wprowadź podstawowe dane dotyczÄ…ce Twojej osoby, pojazdów oraz posiadanych polis. DziÄ™ki temu, zgÅ‚oszenie szkody bÄ™dzie trwaÅ‚o dosÅ‚ownie chwilÄ™, bo wiÄ™kszość potrzebnych danych bÄ™dzie automatycznie uzupeÅ‚niona. Wbudowany kalendarz przypomni Ci też o terminach pÅ‚atnoÅ›ci kolejnych rat skÅ‚adek we wprowadzonych polisach oraz o badaniach technicznych w Twoim samochodzie. DoÅ‚ożyliÅ›my też latarkÄ™ z funkcjÄ… Å›wiatÅ‚a bÅ‚yskowego, która może okazać siÄ™ przydatna np. w trakcie nocnej podróży. W aplikacji znajdziesz również zakÅ‚adkÄ™ z wiadomoÅ›ciami od WARTY. To tam znajdziesz potwierdzenie o przyjÄ™ciu zgÅ‚oszenia szkody oraz inne ciekawe informacje przygotowane przez WARTĘ dla Ciebie. W aplikacji jest też materiaÅ‚ o udzielaniu pierwszej pomocy oraz instruktarz postÄ™powania po wypadku komunikacyjnym. Warto siÄ™ z nimi zaznajomić w celu posiadania takiej wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci. Kontakt w przypadku wyzwania assistance czy zgÅ‚aszania szkody komunikacyjnej nigdy nie byÅ‚ tak prosty i szybki, jak teraz z wykorzystaniem aplikacji WARTA Mobile!

More

Technical specifications

Version: 1.2.0

Size: 5.08 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about WARTA Mobile

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more