Discontinued App

WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes

Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes to mobilny przewodnik po wydarzeniach i aktualnościach ze świata e-biznesu. Dzięki niej będziesz ...

Discontinued App

Description

Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes to mobilny przewodnik po wydarzeniach i aktualnoÅ›ciach ze Å›wiata e-biznesu. DziÄ™ki niej bÄ™dziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi konferencjami, szkoleniami, barcampami oraz konkursami i naborami wniosków. Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest nie tylko informatorem. To również doskonaÅ‚y przewodnik, który dziÄ™ki integracji z systemem nawigacji, pozwoli Ci Å‚atwo dotrzeć na miejsce organizowanego wydarzenia, mobilny program wydarzenia uÅ‚atwi znalezienie interesujÄ…cej sesji, a wizytówki prelegentów bÄ™dÄ… wsparciem w nawiÄ…zaniu kontaktu osobistego. Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest integralnÄ… częściÄ… platformy Wspieramy e-biznes - web.gov.pl, bÄ™dÄ…cej elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. Celem projektu jest popularyzacja idei spoÅ‚eczeÅ„stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Platforma web.gov.pl wspiera przedsiÄ™biorców w tworzeniu, prowadzeniu oraz promowaniu skutecznych i odnoszÄ…cych sukcesy e-biznesów, zarówno krajowych, jak i miÄ™dzynarodowych. Serwis web.gov.pl to: · pierwsze źródÅ‚o wiedzy w prowadzeniu e-biznesu - wiedza teoretyczna i praktyczna, raporty branżowe, e-booki edukacyjne pisane przez praktyków z branży, · transmisje imprez branżowych, wywiady z najciekawszymi ludźmi e-biznesu · najnowsze informacje o możliwych źródÅ‚ach finansowania e-biznesu w Polsce · najwiÄ™kszy katalog e-usÅ‚ug oraz technologii B2B w Polsce · najwiÄ™ksza baza wydarzeÅ„ branżowych · narzÄ™dzia do praktycznego wsparcia zakÅ‚adania i prowadzenia biznesu. WiÄ™cej informacji: www.web.gov.pl

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 1.85 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more