WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes

Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes to mobilny przewodnik po wydarzeniach i aktualnościach ze świata e-biznesu. Dzięki niej będziesz ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes to mobilny przewodnik po wydarzeniach i aktualnoÅ›ciach ze Å›wiata e-biznesu. DziÄ™ki niej bÄ™dziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi konferencjami, szkoleniami, barcampami oraz konkursami i naborami wniosków. Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest nie tylko informatorem. To również doskonaÅ‚y przewodnik, który dziÄ™ki integracji z systemem nawigacji, pozwoli Ci Å‚atwo dotrzeć na miejsce organizowanego wydarzenia, mobilny program wydarzenia uÅ‚atwi znalezienie interesujÄ…cej sesji, a wizytówki prelegentów bÄ™dÄ… wsparciem w nawiÄ…zaniu kontaktu osobistego. Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest integralnÄ… częściÄ… platformy Wspieramy e-biznes - web.gov.pl, bÄ™dÄ…cej elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. Celem projektu jest popularyzacja idei spoÅ‚eczeÅ„stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Platforma web.gov.pl wspiera przedsiÄ™biorców w tworzeniu, prowadzeniu oraz promowaniu skutecznych i odnoszÄ…cych sukcesy e-biznesów, zarówno krajowych, jak i miÄ™dzynarodowych. Serwis web.gov.pl to: · pierwsze źródÅ‚o wiedzy w prowadzeniu e-biznesu - wiedza teoretyczna i praktyczna, raporty branżowe, e-booki edukacyjne pisane przez praktyków z branży, · transmisje imprez branżowych, wywiady z najciekawszymi ludźmi e-biznesu · najnowsze informacje o możliwych źródÅ‚ach finansowania e-biznesu w Polsce · najwiÄ™kszy katalog e-usÅ‚ug oraz technologii B2B w Polsce · najwiÄ™ksza baza wydarzeÅ„ branżowych · narzÄ™dzia do praktycznego wsparcia zakÅ‚adania i prowadzenia biznesu. WiÄ™cej informacji: www.web.gov.pl

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 1.85 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more