Discontinued App

WHM Client for iPhone PL

Ze względu na duże zainteresowanie i częste prośby - wydaliśmy polską wersję językową aplikacji "WHM Client for iPad". Client ...

Discontinued App

Description

Ze wzglÄ™du na duże zainteresowanie i czÄ™ste proÅ›by - wydaliÅ›my polskÄ… wersjÄ™ jÄ™zykowÄ… aplikacji "WHM Client for iPad". Client WHM for iPad jest aplikacjÄ… przeznaczonÄ… dla administratorów usÅ‚ug hostingowych dziaÅ‚ajÄ…cych w oparciu o cPanel / WHM. Aplikacja komunikuje siÄ™ z serwerem za pomocÄ… bezpiecznego poÅ‚Ä…czenia SSL na porcie 2087 i jest peÅ‚nym odzwierciedleniem funkcji jakie oferuje WebHostManager. Nawet jeÅ›li użytkownik wypeÅ‚ni nieprawidÅ‚owo jakieÅ› pola, np. w procesie zakÅ‚adania konta rozpocznie login użytkownika od cyfr, otrzyma komunikaty z bÅ‚Ä™dami pochodzÄ…ce bezpoÅ›rednio z WHM (komunikaty wyÅ›wietlane sÄ… w jÄ™zyku, w którym aktualnie dziaÅ‚a webowa usÅ‚uga WHM). Aplikacja zostaÅ‚a wyposażona w przejrzysty design. PeÅ‚ny podglÄ…d wszystkich dostÄ™pnych ekranów można znaleźć na stronie http://www.whmforiphone.net Funkcjonalność: Funkcje konta ♦ Lista kont ♦ Dodaj konto ♦ UsuÅ„ konto ♦ Modyfikuj konto ♦ Upgrade / Downgrade konta ♦ ZmieÅ„ hasÅ‚o ♦ Limit zużycia transferu ♦ ZawieÅ› / odwieÅ› konto ♦ Edytuj miejsce na dysku ♦ Lista zawieszonych kont ♦ Statystyki konta Funkcje pakietu ♦ Lista pakietów ♦ Dodaj pakiet ♦ Modyfikuj pakiet ♦ UsuÅ„ pakiet Informacje o serwerze ♦ Hostname ♦ Wersja cPanel / WHM ♦ Obciążenie serwera Funkcje DNS ♦ Dodaj DNS ♦ UsuÅ„ DNS Funkcje Administracyjne ♦ Pokaż zużycie transferu ♦ Lista IP ♦ Dodaj adres IP ♦ UsuÅ„ adres IP ♦ Ustaw hostname ♦ Ustaw IP dla DNS ♦ Restart serwera Funkcje Reseller ♦ Lista kont reseller ♦ Informacje o koncie reseller ♦ Dodaj przywileje resellera ♦ UsuÅ„ przywileje resellera ♦ Lista Reseller ACL ♦ Utwórz Reseller ACL ♦ Ustaw Reseller ACL ♦ ZawieÅ› / odwiesi konto reseller ♦ UsuÅ„ resellera UsÅ‚ugi ♦ Zrestartuj usÅ‚ugi ♦ Stan usÅ‚ug DODATKOWO: Innowacyjna opcja, ktorej nie posiada WHM - monitoring ♦ Monitoring jest innowacyjnÄ… opcjÄ… dla tej aplikacji. Możesz monitorować swój host. Nasze serwery bÄ™dÄ… sprawdzać dostÄ™pność Twoich serwerów co 5 minut. Kiedy jeden z nich "padnie", zostaniesz poinformowany o tym poprzez alert wysÅ‚any poprzez PushNotifications. Jesli masz problemy z dodaniem hosta jako nowego, spróbuj zmienić hasÅ‚o na nowe JesteÅ›my do Twojej dyspozycji pod tomasz.hosting@gmail.com

More

Technical specifications

Version: 2.0

Size: 12.59 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about WHM Client for iPhone PL

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more