Discontinued App

Way of Light

Application "Way of Light" is a guide to do with realizations in the home city of Prague, where the company HALLA, the manufacture of interior lighting ...

Discontinued App

Description

Application "Way of Light" is a guide to do with realizations in the home city of Prague, where the company HALLA, the manufacture of interior lighting has its headquarters. On these realizations how HALLA has contributed on the development of our city. The application contains in total 26 interesting realizations with a photo gallery, including a map of realizations. You will find also information about the architects, year of implementation and family name of luminaires used. When you are in Prague, you can be lead directly by the application to these sites. The name "Way of Light" is a new catalogue for HALLA, where you will find information about the company's production program, including new lighting design with the latest LED technology. Catalogue “Way of Light” can be also downloaded from the website www.halla.eu On the YouTube channel HALLA Lighting, you can see the realizations of business HALLA placed in the context of historical and modern section of Prague and understand the whole concept, which the company points to a relationship with their immediate surroundings. HALLA Czech company HALLA is a manufacturer of interior lighting with modern design and excellent technical characteristics and excellent ratio between price and utility value. The main focus is on technical design luminaires for representative areas, retails, offices and residential spaces. ------------- Aplikace „Way of Light“ je průvodcem realizací v domovském mÄ›stÄ› Praze, kde má společnost zabývající se výrobou interiérových svítidel HALLA své sídlo. Na průřezových realizacích ukazuje firma HALLA jak pÅ™ispÄ›la k rozvoji svého mÄ›sta. Aplikace obsahuje celkem 26 zajímavých realizací s fotogalerií, včetnÄ› mapy realizací. Najdete zde též informace o architektovi, rok realizace a použité rodiny svítidel. Když budete v Praze, můžete být vedeni aplikací pÅ™ímo k tÄ›mto místům. Název „Way of Light“ nese také nový katalog společnosti HALLA, kde najdete informace o výrobním programu společnosti, včetnÄ› nových designových svítidel s nejnovÄ›jÅ¡í technologií LED. Katalog Way of Light si můžete též stáhnout na webových stránkách www.halla.eu Na kanálu YouTube HALLA Lighting, můžete spatÅ™it realizace firmy HALLA zasazeny v kontextu historických a moderních částí Prahy a tím pochopit celý koncept, kterým společnost ukazuje na vztah ke svému bezprostÅ™ednímu okolí. HALLA, a.s. ÄŒeská společnost HALLA je výrobcem interiérových svítidel moderního designu se Å¡pičkovými technickými parametry a výborným pomÄ›rem mezi užitnou hodnotou a cenou. Hlavním zaměřením jsou svítidla technického designu s využitím zejména v reprezentativních, obchodních, administrativních či rezidenčních prostorách.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 33.17 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Way of Light

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more