Discontinued App

Wirtualne Muzea Małopolski

Aplikacja Wirtualne Muzea MaÅ‚opolski jest furtkÄ… do fascynujÄ…cego Å›wiata maÅ‚opolskich muzeów. Katalogiem 700 obiektów muzealnych pochodzÄ…cych ...

Discontinued App

Description

Aplikacja Wirtualne Muzea MaÅ‚opolski jest furtkÄ… do fascynujÄ…cego Å›wiata maÅ‚opolskich muzeów. Katalogiem 700 obiektów muzealnych pochodzÄ…cych z 35 placówek regionu. DziÄ™ki jej funkcjonalnoÅ›ciom, takim jak gra „ObroÅ„cy Czasu” czy możliwość robienia zdjęć z eksponatami, kontakt ze dorobkiem kulturowym nabiera nowego wymiaru. Za pomocÄ… aplikacji Wirtualne Muzea MaÅ‚opolski użytkownik może: - wzbogacać wiedzÄ™ o maÅ‚opolskiej kulturze poprzez oglÄ…danie 700 różnorodnych eksponatów, z których znakomita wiÄ™kszość jest prezentowana w trójwymiarze - kolekcjonować ulubione obiekty w schowku i wykorzystać je jako dodatkowe źródÅ‚o informacji podczas wizyty w tradycyjnym muzeum - zrobić autorskÄ… fotografiÄ™ z eksponatem 3D - sortować obiekty wedÅ‚ug przynależnoÅ›ci do wybranego muzeum oraz sprawdzić, czy interesujÄ…cy go obiekt znajduje siÄ™ w bazie Ponadto, dziÄ™ki geolokalizacji, użytkownik może wytyczyć trasÄ™, która wiedzie od jego aktualnego poÅ‚ożenia do muzeów, w którym „na żywo” zobaczy interesujÄ…cy go eksponat. Wirtualna kolekcja oraz „stacjonarna” wersja gry „ObroÅ„cy Czasu” dostÄ™pna jest pod adresem: http://muzea.malopolska.pl/ "Wirtualne Muzea MaÅ‚opolski" to innowacyjny projekt, realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa MaÅ‚opolskiego - Lidera projektu i MaÅ‚opolski Instytut Kultury - Partnera i gÅ‚ównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 maÅ‚opolskimi muzeami. Projekt jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MaÅ‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa MaÅ‚opolskiego. Portal "Wirtualne Muzea MaÅ‚opolski" realizowany jest w oparciu o technologiÄ™ wykonawcy firmy Comarch S.A. we wspóÅ‚pracy z podwykonawcÄ… MobileMS. Za poÅ›rednictwem aplikacji można odkrywać eksponaty pochodzÄ…ce z nastÄ™pujÄ…cych maÅ‚opolskich muzeów: I. Muzeum Narodowe w Krakowie, II. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, III. Muzeum Archeologiczne (Kraków), IV. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków), V. Muzeum Armii Krajowej im. GeneraÅ‚a Fieldorfa „Nila” (Kraków), VI. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego (Kraków), VII. Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków), VIII. Muzeum Lotnictwa Polskiego (Kraków), IX. OÅ›rodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (Kraków), X. Muzeum Geologiczne AGH (Kraków), XI. Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych PAN (Kraków), XII. Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ (Kraków), XIII. Muzeum Archidiecezjalne KardynaÅ‚a Karola WojtyÅ‚y (Kraków), XIV. Muzeum Å»up Krakowskich (Wieliczka), XV. Muzeum Regionalne „Dom Grecki” (MyÅ›lenice), XVI. Muzeum im. Aleksandra KÅ‚osiÅ„skiego (KÄ™ty), XVII. Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków (Ciężkowice), XVIII. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza (Gorlice), XIX. Muzeum Regionalne PTTK im. WÅ‚adysÅ‚awa Kowalskiego (Dobczyce), XX. Muzeum Dom Rodzinny Ojca ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II (Wadowice), XXI. Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza (Olkusz), XXII. Muzeum Towarzystwa MiÅ‚oÅ›ników Piwnicznej (Piwniczna Zdrój), XXIII. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i MieczysÅ‚awa Maziarskich, XXIV. OÅ›rodek Spotkania Kultur (DÄ…browa Tarnowska), XXV. Muzeum - Dwory Karwacjanów i GÅ‚adyszów (Skansen Wsi PogórzaÅ„skiej w Szymbarku), XXVI. Muzeum Miejskie w Wadowicach, XXVII. Muzeum Åšlusarstwa im. Marcina MikuÅ‚y w ÅšwiÄ…tnikach Górnych, XXVIII. Muzeum Ziemi Koszyckiej im. StanisÅ‚awa Boducha (Koszyce), XXIX. Muzeum Ziemi Bieckiej, XXX. Muzeum NiepoÅ‚omickie, Zamek Królewski w NiepoÅ‚omicach, XXXI. Muzeum OkrÄ™gowe w Tarnowie, XXXII. Muzeum OkrÄ™gowe w Nowym SÄ…czu, XXXIII. Muzeum TatrzaÅ„skie im. dra Tytusa ChaÅ‚ubiÅ„skiego (Zakopane), XXXIV. Muzeum -Orawski Park Etnograficzny (Zubrzyca Górna), XXXV. Muzeum - NadwiÅ›laÅ„ski Park Etnograficzny w WygieÅ‚zowie i Zamek Lipowiec.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 2.79 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Wirtualne Muzea Małopolski

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more