Discontinued App

Wrotech Culture 2013

WroTech Culture - powered by Creativro to wydarzenie skierowane jest zarówno do managerów, startup'ów i firm wchodzÄ…cych na rynek wrocÅ‚awski jak ...

Discontinued App

Description

WroTech Culture - powered by Creativro to wydarzenie skierowane jest zarówno do managerów, startup'ów i firm wchodzÄ…cych na rynek wrocÅ‚awski jak i do uczÄ…cych siÄ™ we WrocÅ‚awiu, a także do przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarzÄ…dowych. Tylko ostatnie dwa lata spowodowaÅ‚y dwukrotny wzrost Å›wiata cyfrowego. Obok radykalnych zmian w sposobach cyrkulacji treÅ›ci i dotarcia do odbiorców, w coraz wiÄ™kszym zakresie naszych aktywnoÅ›ci uczestniczÄ… nowe technologie: rozwiÄ…zania mobilne mogÄ…ce angażować spoÅ‚eczeÅ„stwo w aktywne uczestnictwo w kulturze, wideomarketing w sÅ‚użbie procesów rekrutacyjnych, różne zastosowania gier zarówno w dziaÅ‚aniach edukacyjnych, jak i w promocji miast oraz potencjaÅ‚ wirtualnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w zarzÄ…dzaniu przedsiÄ™biorstwami i instytucjami publicznymi przyszÅ‚oÅ›ci. Ten rosnÄ…cy potencjaÅ‚ rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych niesie ze sobÄ… możliwość kolejnych zmian, do których, aby pozostać konkurencyjnym, rynek musi siÄ™ dostosować. Przede wszystkim, nowe technologie informatyczne stajÄ… siÄ™ coraz bardziej popularnÄ… formÄ… wspierania kultury: rok po przyznaniu WrocÅ‚awiowi tytuÅ‚u Europejskiej Stolicy Kultury 2016 chcemy zaprezentować kreatywność wrocÅ‚awskiego Å›rodowiska poprzez tematykÄ™ poÅ‚Ä…czonÄ… z zawodami przyszÅ‚oÅ›ci, promować WrocÅ‚aw wÅ›ród przyszÅ‚ych studentów, jak również pokazać, że dysponujemy zapleczem do realizowania coraz to nowszych i bardziej odważnych pomysÅ‚ów. Zapraszamy w czwartek 6 czerwca 2013 r. do Kina Nowe Horyzonty na konferencjÄ™

More

Technical specifications

Version: 1.0.0

Size: 10.34 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Wrotech Culture 2013

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more