Discontinued App

Zaba m-token

Uz Zaba m-token za korištenje e-zabe, Zabafona i za kupnju putem interneta više nije potrebno koristiti se tokenom kao dodatim uređajem. Dovoljan Vam ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Uz Zaba m-token za korištenje e-zabe, Zabafona i za kupnju putem interneta više nije potrebno koristiti se tokenom kao dodatim uređajem. Dovoljan Vam je mobitel sa Zaba m-token aplikacijom. Zaba m-token je aplikacija koja se koristi putem mobilnog uređaja, a služi za identifikaciju korisnika te potvrdu izvršavanja transakcija pri korištenju e-zabe (internetskog bankarstva), Zabafona (telefonskog bankarstva) te za kupnju putem interneta. Zaba m-token koristi se u iste svrhe kao i fizički token, jedina razlika je u tome što je Zaba m-token instaliran u mobilnom uređaju te je time praktičniji i dostupniji. UGOVARANJE I INSTALACIJA Zaba m-token aplikaciju možete besplatno preuzeti s App Storea. Kako biste se mogli koristiti Zaba m-tokenom potrebno je u bilo kojoj poslovnici Zagrebačke banke ili putem e-zabe, internetskog bankarstva, ugovoriti Zaba m-token. Po ugovaranju Zaba m-tokena zaprimit ćete Identifikacijski i Aktivacijski ključ. Pri prvoj prijavi u Zaba m-token potrebno je unijeti Identifikacijski i Aktivacijski ključ. Pritom će vam biti ponuđena opcija za unos i potvrdu PIN-a kojim ćete se ubuduće koristiti za ulazak u Zaba m-token. Pristup internetu je potreban samo kod preuzimanja aplikacije, aktivacije (prvog pokretanja aplikacije) te kod promjene PIN-a. Nakon preuzimanja i aktivacije Zaba m-tokena pristup internetu nije potreban - time je Zaba m-token dostupan u zemlji i inozemstvu, neovisno o kvaliteti interneta i bez troškova interneta. SIGURNOST Zaba m-token pruža jednaku razinu sigurnosti kao i fizički token te je, kao i fizički token, zaštićen PIN-om koji je poznat samo vlasniku. PIN kojim pristupate Zaba m-tokenu možete u bilo kojem trenutku promijeniti. Također, Zaba m-token automatski se gasi nakon 3 minute neaktivnosti. -------------------------------------- With Zaba m-token, a physical token is no longer required when you wish to use e-zaba and Zabafon or do online shopping. All you need is your mobile phone with the Zaba m-token application. Zaba m-token is an application used on mobile phones to identify the user and confirm a transaction performed via e-zaba (Internet banking) and Zabafon (telebanking), as well as for online shopping. Zaba m-token serves the same purpose as a physical token; the only difference is that it is installed in the mobile phone, which makes it more convenient and easier to use. SERVICE CONTRACTING AND INSTALLATION Zaba m-token application can be downloaded for free from App Store. In order to use Zaba m-token, you must first contract the Zaba m-token service at any branch office of Zagrebačka banka or via e-zaba and/or Internet banking. You will be sent your Identification and Activation Keys shortly afterwards. When initially registering to use Zaba m-token, it is necessary to enter the Identification and Activation Keys. You will be offered an option for entering and confirming the PIN you will be using whenever accessing Zaba m-token. Internet access is required only when downloading the application, for activation (initial application start-up), and when changing the PIN. After downloading and activating Zaba m-token Internet access is no longer required, which makes Zaba m-token accessible both within the country and abroad, so you do not need to worry about the Internet service quality and costs. SECURITY Zaba m-token grants the same security level as a physical token and is also protected by PIN known to the owner only. You may change the Zaba m-token access PIN at any time. Also, Zaba m-token is automatically turned off after three minutes of being inactive.

More

Technical specifications

Version: 1.0.15

Size: 1.73 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Zaba m-token

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Zaba m-token free

Similar apps to Zaba m-token

ASEE Token

Business | iPhone, iPad

Business Token

Finance | iPhone, iPad

Asseco VPN Token

Tools | iPhone, iPad

KBToken

Productivity | iPhone, iPad

PointSharp

Business | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more