Discontinued App

Zoomer-X

Zoomer-X แอพพลิเคชั่นเพื่อคนชอบความมันส์...นอกกรอบ ...

Discontinued App

Description

Zoomer-X แอพพลิเคชั่นเพื่อคนชอบความมันส์...นอกกรอบ ไม่ยึà¸â€à¸•à¸´à¸â€à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¸à¸±à¸šà¸­à¸°à¹„รเà¸â€à¸´à¸¡à¹† ค้นพบประสบการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยกับ Gadget แนวใหม่ Naked A.T. ที่ให้คุณปลà¸â€à¸›à¸¥à¹ˆà¸­à¸¢à¹„อเà¸â€à¸µà¸¢ ไà¸â€à¹‰à¹„ร้ขีà¸â€à¸ˆà¸³à¸à¸±à¸â€ ครีเอทรถไà¸â€à¹‰à¹ƒà¸™à¹à¸šà¸šà¸ªà¸™à¸¸à¸à¸«à¸¥à¸¸à¸â€à¸à¸£à¸­à¸šà¸„วามจำเจà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸Šà¹ˆà¸­à¸‡à¹€à¸à¹‡à¸šà¸‚องแบบ Free Space อยากใส่อะไรก็ใส่! สนุกเวอร์! ไร้ข้อจำกัà¸â€...สมรรถนะเวอร์! ข้ามรุ่น ครั้งแรกกับโช้กหัวกลับในรถ A.T. แม็ก 12 นิ้ว ยางโตแบบจุ๊บเลส พร้อมคอมบายเบรกแบบไฮà¸â€à¸£à¸­à¸¥à¸´à¸ 3 สูบ และเครื่องยนต์ 110 ซีซี. 4 จังหวะ หัวฉีà¸â€ PGM-FI พร้อมรึยัง...ที่จะปล่อยชีวิตให้ Fun มันส์...นอกกรอบไปกับ Zoomer-X ใหม่! Zoomer-X - An application for those who love thrills outside of the box. Experience for the first time in Thailand, we present to you a hip and trendy “Naked A.T.” to unleash your creative ideas. Break free from the ordinary with this unique and fun application. Utilize a free space storage compartment to store what you need. The first A.T. bike ever to feature upside down shock absorbers for optimal cornering and stability. Large 12” magnesium alloy wheels with tubeless tyres with 110 cc PGM-FI engine and powerful 4-stroke system. Are you ready to break free from the rules and have some thrilling fun with new Zoomer-X!

More

Technical specifications

Version: 2.2

Size: 106.36 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Zoomer-X

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more