Discontinued App

Zumi.pl

Szukasz czegoś najbliżej Twojego aktualnego położenia? Gastronomia, Noclegi, Kultura i rozrywka, Zdrowie, Zakupy, Urzędy i instytucje, Bankomaty, ...

Discontinued App

Description

Szukasz czegoÅ› najbliżej Twojego aktualnego poÅ‚ożenia? Gastronomia, Noclegi, Kultura i rozrywka, Zdrowie, Zakupy, UrzÄ™dy i instytucje, Bankomaty, Dworce i lotniska, Sport, Kamery drogowe, Mapa, Pogoda… A może chcesz wyznaczyć trasÄ™? Aplikacja Zumi to dostÄ™p do najbardziej potrzebnych informacji niezależnie od tego gdzie jesteÅ›. GÅ‚ówne funkcjonalnoÅ›ci: - ustalanie lokalizacji użytkownika (automatycznie oraz rÄ™cznie), - wyszukiwanie firm (poprzez kategorie oraz poprzez wyszukiwarkÄ™), - wyniki w formie listy, mapy (dostÄ™pne widoki: mapa, hybryda, satelita) i rozszerzonej rzeczywistoÅ›ci (pozwala dodatkowo zobaczyć to miejsce na ekranie telefonu), - dostÄ™p do bogatego kontentu Zumi (firmy, KRS, mapy, kamerki, foto, wideo), - wyznaczanie trasy (samochodem/pieszo, pokazywanie informacji drogowych) i wyszukiwanie wzdÅ‚uż trasy, - maksymalnie intuicyjny interfejs użytkownika, - personalizacja (zakÅ‚adka Ulubione oraz wÅ‚asne kategorie dla zakÅ‚adki KoÅ‚o mnie). Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane: lokalizator@zumi.pl Ta aplikacja używa cokkie. Dowiedz siÄ™ wiÄ™cej o celu ich używania. KorzystajÄ…c z aplikacji wyrażasz zgodÄ™ na używanie cookie. --- Are you looking for something close to your current location? Gastronomy, Accommodation, Culture and Entertainment, Health, Shopping, Institutions, ATMs, Stations and Airports, Sport, Traffic cams, Map, Weather... Or maybe you just want to calculate a route? Zumi gives you access to most important information regardless of your place. Main features: - determining user's location (automatically and manually), - companies search (by categories and by search), - results as a list, map (available views: map, hybrid, satellite) and Augmented Reality (allows to see the place on your phone's screen) - access to rich Zumi content (companies, court registry, maps, traffic cams, photos, videos) - route calculating (car/walking, traffic information) and along route searching - intuitive user interface - personalization (favorites tab and user's categories for Around me tab) Feedback is welcome: lokalizator@zumi.pl This aplication uses coookies. If you continue we assume that you consent to receive cookies from our aplication.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 6.03 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Zumi.pl

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more