Talentvejen

13 erhvervsskoler sætter øget fokus på udvikling af talenter i erhvervsuddannelserne. Skolerne spotter elever med særligt talentpotentiale ved hjælp af ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

13 erhvervsskoler sætter øget fokus på udvikling af talenter i erhvervsuddannelserne. Skolerne spotter elever med særligt talentpotentiale ved hjælp af et helt nyt screeningsværktøj, der er udviklet til formålet. Værktøjet bygger på de seks talentkarakteristika: vilje, engagement, nysgerrighed. sociale kompetencer, innovation og overblik. De spottede talenter får herefter mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte talentforløb gennem deres erhvervsuddannelse. Projektet trækker et talentspor, der starter i Folkeskolen, hvor lærerne og UUs vejledere indgår i lokale drøftelser med erhvervsskolerne om, hvad der kendetegner målgruppen for et talentforløb på EUD. Disse elever skal gennem brobygning allerede fra Folkeskolen kunne forberede sig på at gennemgå et talentforløb i deres erhvervsuddannelse. Virksomhederne deltager i talentudviklingen senest fra det tidspunkt, hvor de unge efter endt grundforløb starter deres praktiske læretid i virksomhederne. Samarbejdet indebærer bl.a., at eleverne kan arbejde med konkrete innovative projekter medbragt fra deres læreplads, når de er på skole i hovedforløbet. I forbindelse med løsning af de konkrete, innovative opgaver, kan eleverne trække på hjælp fra EUD underviserne samt studerende og undervisere på de videregående uddannelser. På den måde styrkes elevernes handlekompetence, så de oplever at deres gode ideer kan udvikles og implementeres. Handlekompetencen er vigtig for eleverne, når de skal videre i deres arbejdsliv, hvor de skal bidrage til udvikling og vækst i danske virksomheder. Erfaringsspredning og videndeling prioriteres højt både under og ved projektets afslutning såvel horisontalt til øvrige erhvervsskoler som vertikalt til folkeskole/UU, virksomheder og organisationer, videregående uddannelser samt meningsdannere og beslutningstagere. Projektet er finansieret af EU’s socialfond og Erhvervsministeriet, og det gennemføres af 13 erhvervsskoler over hele Danmark i samarbejde med Håndværksrådet.

More

Technical specifications

Version: 2.0.1

Size: 9.34 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Lars Lauridsen

Day of release: 2015-02-19

Recommended age: 4+

Comments about Talentvejen

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Talentvejen free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more