Voss Sparebank Mobilbank

Gjer kvardagen enklare med mobilbanken frå Voss Sparebank. Du kan sjekke saldo, overføre mellom eigne konti, betale rekningar og behandle eFaktura, medan ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Gjer kvardagen enklare med mobilbanken frå Voss Sparebank. Du kan sjekke saldo, overføre mellom eigne konti, betale rekningar og behandle eFaktura, medan du er på farten. Pålogging er forenkla med bruk av 4-sifra kode eller fingeravtrykk. Aktivering Når du har lasta ned og installert appen, må du identifisere deg. Du kan identifisere deg med: • BankID på Mobil • BankID • Kodebrikke og passord • SMS for ungdom under 18 år Under aktiveringen vel du ein 4-sifra kode. Vi anbefaler at du lagar ein annan kode enn den du brukar for å låse opp telefonen. Koden vert nytta til pålogging og til signering. Støttar telefonen din lesing av fingeravtrykk, kan du nytte fingeravtrykk til innlogging og signering. Logg inn Du loggar inn i mobilbanken med fingeravtrykk eller den personlege 4-sifra koden som du valde under aktiveringen. Informasjonskort Informasjonskorta øvst i mobilbanken gir deg varsel om nye eFaktura, tips og anna relevant informasjon. Du kan sjå igjennom korta ved å dra korta til høgre eller venstre. Du kan slette kort ved å trykke på X øvst i høgre hjørnet på kortet. Kort du har sletta kan ikkje gjenopprettast. Menyar Mobilbanken inneheld 2 menyar. • Hovudmeny • Funksjonsmeny Hovudmenyen finn du øvst i venstre hjørnet. Her har du tilgang til dei fleste tenestene i mobilbanken. Funksjonsmenyen får du opp ved å trykke på ein av kontoane i kontolista, og du får opp val knytta til kontoen, som Betal rekning, Overføring mm. Gå til nettbank Ved å velje "Gå til nettbank" frå hovudmenyen, får du tilgang til same funksjonalitet og meny som i nettbanken. Enkelte sider i nettbanken er ikkje tilpassa mobilen enno, det vert jobba med forbetring. Dette får du tilgang til i mobilbanken • Varsel med Informasjonskort • Kontoliste med alle kontoane dine • Kontoliste med alle kontoar du disponerer • Siste bevegelsar på konto • Overføring mellom eigne kontoar • Betale rekningar, med og utan KID • Betal, godkjenn, endre eller slett eFaktura • Forfallsregister • Hente PIN på kort • Endre Regionsperre • Sende og motta melding til/frå banken


More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 42.53 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by EVRY ASA

Day of release: 2017-08-10

Recommended age: 4+

Comments about Voss Sparebank Mobilbank

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Voss Sparebank Mobilbank free

Similar apps to Voss Sparebank Mobilbank

Fana Sparebank

Finance | iPhone, iPad

MyBank Norge

Finance | iPhone, iPad

Landkreditt Bank

Finance | iPhone, iPad

Brettbank NO

Finance | iPhone, iPad

Mobilbank NO

Finance | iPhone, iPad

DinBank

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more